Onderzoek naar fraude bij Rotterdamse imamopleiding

Eind vorig jaar kwam de in Rotterdam gevestigde Islamitische Universiteit van Europa (IUE) – niet te verwarren met de omstreden Islamitische Universiteit Rotterdam – negatief in het nieuws. Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat de rector en de secretaris-penningmeester waren opgepakt na een inval van de fiscale opsporingsrecherche.

Valse betaalbewijzen
Ze worden er onder meer van verdacht dat ze donateurs van de imamopleiding valse betaalbewijzen hebben gegeven, zodat het leek alsof ze veel meer geld hadden geschonken. De donateurs konden daarmee meer geld van de belasting aftrekken: in totaal zo’n 8,5 miljoen euro meer dan waar zij recht op hadden.

De Onderwijsinspectie onderzoekt of het voortbestaan van de particulier bekostigde IUE onder deze omstandigheden op het spel staat. Zo ja, dan kan minister Bussemaker ingrijpen, schrijft ze in antwoord op Kamervragen van de VVD. Ze kan dan besluiten dat de IUE geen wettelijke graden meer mag verlenen.

Misleiding
Al eerder waarschuwden de inspectie en onderwijskeurmeester NVAO de IUE dat ze haar studenten niet mag misleiden. Op haar website moet ze duidelijk maken dat alleen haar hbo-masteropleiding islamitische geestelijke verzorging NVAO-geaccrediteerd is en dat dit niet geldt voor de rest van haar onderwijs. De instelling heeft nog geen gehoor gegeven aan dit verzoeken, schrijft minister Bussemaker.

Ook wil ze dat de IUE zichzelf geen universiteit meer noemt maar hogeschool. Ze kan de instelling daarvoor beboeten als de nieuwe wet Bescherming namen en graden in werking is getreden. Ze hoopt dat dit op 1 juni het geval zal zijn.

Advertentie