Geen dreiging voortbestaan UCR

Onduidelijkheid over financiële verantwoordelijkheid University College Roosevelt

UCR University College Roosevelt foto DUB
University College Roosevelt foto DUB

Het University College Roosevelt is een university college vergelijkbaar met het University College Utrecht. Het is gevestigd in Middelburg en valt formeel onder de Universiteit Utrecht. Maar naast de UU zijn er andere geldschieters, zoals de provincie Zeeland, de stad Middelburg, de stichting Roosevelt Academy en de hogeschool Zeeland.

Het ministerie van Onderwijs vroeg zich dit voorjaar af  wie nu eigenlijk financieel verantwoordelijk is wanneer het University College Roosevelt opgeheven zou worden of failliet zou gaan. En met name in hoeverre het ministerie daar een rol in zou spelen. Daarom is dit onderzoek gestart. "Een puur theoretische onderzoeksvraag", zegt OCW. 

Uit dat onderzoek blijkt dat de financiële verantwoordelijkheid heel slecht geregeld is. Er zijn acht partijen financieel bij het UCR betrokken, maar wat de consequenties zijn bij een eventuele opheffing is onduidelijk. De laatste financiële afspraken dateren uit 2014. Daarin staat onder meer dat het ministerie garant staat, maar dat doet ook de provincie. De UU investeert 6 miljoen in UCR en bij een opheffing zou dat de universiteit ook geld kosten. Het dringende advies is dan ook om alle partijen in gesprek te laten gaan om zo duidelijke afspraken te maken voor de toekomst.

Voortbestaan ter discussie
De ADR constateert in het onderzoeksrapport op basis van interviews dat het voortbestaan van het UCR onzeker is vanwege de terugloop van studenten tijdens de covid-periode, het relatief kleine marktaandeel en de groei van het aantal vergelijkbare colleges.  Naar aanleiding daarvan kopte het hogeronderwijsplatform ScienceGuide  zelfs dat faillissement dreigt voor UCR.

Door dat bericht sloeg de paniek in Middelburg toe. UCR zette een reactie op zijn site waarin benadrukt wordt dat faillissement of discussie over opheffing totaal niet aan de orde is. “Tijdens de covidperiode was er een dip in de instroom, maar de afgelopen jaren is er weer sprake van een groei van het aantal studenten. Het University College Roosevelt draait goed en wij zijn er zeer verbolgen over dat ScienceGuide zo’n bericht de wereld instuurt zonder dat bij ons te checken”, legt woordvoerder Marieke van de Laar desgevraagd uit.

Ook Henk Kummeling zegt in een reactie dat hij stabiliteit ziet bij UCR en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.  

Het ministerie van Onderwijs  constateert dat de financiële positie van UCR de afgelopen jaren is verbeterd.

Het University College Roosevelt onderschrijft de onduidelijkheid die bestaat over de financiële verantwoordelijkheid van UCR en zal stappen nemen om op korte termijn met alle partijen om de tafel te gaan om hierover afspraken te maken.

Advertentie