Onduidelijkheid over gevolgen sluiting balie Buys Ballot-gebouw

“Waarom een beslissing nemen zonder dat je weet wat de vragen en zorgen zijn? Nu worden we achteraf geraadpleegd. Die logica ontgaat me.”

IMAU-hoogleraar Thomas Röckmann vat halverwege de bijeenkomst de gevoelens van het twintigtal medewerkers van onder meer het Freudenthal Instituut, het departement Informatica en het onderzoeksinstituut IMAU samen. De medewerkers meldden zich woensdag voor een inloopspreekuur over de sluiting van de balie in 'hun' buys Ballotgebouw. Tot het gezelschap behoren ook een lid en een kandidaat-lid van de Universiteitsraad en een lid van de faculteitsraad van de bèta’s.

Eerder dit voorjaar lieten de faculteit Bètawetenschappen en het Facilitair Service Centrum (FSC) weten per 1 juli te stoppen met de receptie. De faculteit denkt een mogelijkheid te zien om kosten te besparen zonder nadelige consequenties voor de gebruikers van het gebouw en het FSC is van plan een nieuw beveiligingsbeleid in te voeren waarin mobiele surveillanten een grote rol spelen. 

De aankondiging leidde tot veel adhesiebetuigingen aan het adres van receptioniste Sandra van Weverwijk die al 23 jaar de balie bestiert. Maar in het gesprek met hoofd huisvesting van de bèta’s Machiel van der Grift en vertegenwoordigers van het FSC stelden de medewerkers woensdag in een zaaltje van het Caroline Bleekergebouw vooral praktische kwesties aan de orde. Die hadden deels te maken met het verdwijnen van het vaste aanspreekpunt bij de receptie en deels met het afsluiten van de voordeur van het gebouw voor bezoekers en voor leveranciers.

Hoe gaat het straks met gasten als het gebouw voor buitenstaanders niet meer toegankelijk is voor buitenstaanders?; het Freudenthalinstituut krijgt bijvoorbeeld veel vwo-leerlingen en leraren over de vloer. Hoe gaat het met de bezorging van de post en de pakketten?; het IMAU krijgt wel eens hele pallets met ijsblokken aangeleverd. Die moeten zo snel mogelijk de vrieskist in. En hoe gaat het straks met de studentenstromen?;  dadelijk moeten alle studenten vanuit het Koningsbergergebouw of vanuit de fietsenstallig door die lange smalle gangen van het BBG. Dat gaat gevaarlijke opstoppingen opleveren.

Van der Grift en de FSC-vertegenwoordigers deden hun best aan te geven dat veel van problemen wel degelijk in beeld zijn. Op sommige vragen hadden de twee pasklare antwoorden. Bij andere kwesties werden mogelijke oplossingen en aanpassingen genoemd, maar was minder duidelijk wat er nu precies ging gebeuren.

Het bevestigde bij de aanwezigen het beeld dat er nog te weinig was nagedacht over alle praktische consequenties van de beslissing en de details van de oplossingen. Röckman gaf met zijn uitspraak halverwege de sessie uiting aan zijn verontwaardiging. Kort daarvoor had hij te horen gekregen dat het inloopspreekuur ook werd beschouwd als een moment om informatie bij betrokkenen te vergaren. Een andere aanwezige viel de hoogleraar bij: “Ik had juist verwacht hier te horen wat er precies gaat gebeuren.”

Van der Grift meldde daarop dat de faculteit niet van plan was om de balie te sluiten als niet alle essentiële zaken voor elkaar zijn. “Onze inzet is om de dienstverlening minimaal op een zelfde peil te houden. Als dat niet lukt dan stellen we het uit. We gaan niet iets met stoom en kokend water erdoorheen drukken.” Hij stelde voor om begin juni nog eens om tafel te gaan. Dan zou er volgens hem een preciezer beeld geschetst kunnen worden.

Lid van de U-raad Heleen Verhage vroeg vervolgens om meer aandacht voor de communicatie rondom de sluiting van de balie. Die verloopt tot nu zeer ongelukkig volgens haar. “Ik hoor hier nu ook weer dingen die nieuw voor me zijn.” Ook op dit vlak beloofde Van der Grift beterschap.

Advertentie