Studievertraging door transitie

Onduidelijkheid over hulp en compensatie transgender studenten

Transgender vlag. Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia

Studenten die vanwege medische afspraken of operaties, colleges missen en studievertraging oplopen, komen op dit moment al in aanmerking voor afstudeersteun. Maar volgens de Universiteitsraad is dat bij transgender studenten vaak onduidelijk of zelfs onbekend. De communicatie over hoe studenten hiervoor in aanmerking komen, moet duidelijker, stelt zij in een nota.

Op het moment dat studenten in transitie treden hebben zij “geen zicht op waar zij op terug kunnen vallen”, zegt Pepijne van Rooijen, voorzitter van Vuur, tijdens de Universiteitsraadvergadering maandag. Zij vreest dat transgender studenten “niet de juiste mogelijkheden wordt geboden, terwijl deze er misschien wel zijn.”

Ook door psychische klachten en lange wachttijden voor (medische) transitie, kunnen transgender studenten studievertraging oplopen of hierdoor zelfs hun studie afbreken. Het is belangrijk dat studievertraging niet leidt tot studie-afstel, benadrukt Van Rooijen.

Niet goed op de hoogte
Volgens rector Henk Kummeling is het inderdaad “niet bij iedereen bekend” dat gendertransitie een reden is om afstudeersteun aan te vragen. Hij wil met Studentenzaken en het EDI-office goed kijken naar “wat hun te doen staat” en “waar verbeteringen te realiseren zijn” in de organisatie en communicatie naar studenten.

Daarnaast ontvangen de raadsleden signalen dat niet alle studieadviseurs goed op de hoogte zijn van de begeleiding bij gendertransitie. Voor veel studenten schiet de begeleiding van studieadviseurs toch iets tekort, stelt Ismaïl Sarti, studentlid van Vuur.

Studieadviseurs geven bij verschillende faculteiten ander advies, over bijvoorbeeld het missen van tentamens, aldus het studentlid. Kummeling wijst erop dat standaardregelingen op “universitair niveau geregeld” moeten zijn en dat studieadviseurs advies moeten kunnen geven over die regelingen. Andere regelingen kunnen verschillen per faculteit omdat de invulling daarvan ook onder de verantwoordelijkheid van de faculteiten, opleidingen en soms zelfs examencommissies vallen.

Advertentie