Onenigheid en onduidelijkheid over RUG-campus in China

Yantai-City in China

Het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen wil een campus openen in de Chinese stad Yantai. Oorspronkelijk zouden studenten daar vanaf 2016 een Nederlands diploma kunnen halen, maar gisteren meldde de Groningse Universiteitskrant dat bestuursvoorzitter Poppema al sinds maart weet dat dat waarschijnlijk 2017 wordt.

Het is een “niet te missen kans”, zei Poppema deze week in een interview met de Volkskrant. De Chinese campus moet de levensader worden van de Groningse universiteit, die de komende jaren minder studenten verwacht. “Minder studenten betekent minder geld, minder geld betekent minder staf, minder staf betekent minder onderzoeksubsidies, minder onderzoeksubsidies betekent nog minder staf. Je komt in een neerwaartse spiraal terecht.” 

Zware zorgen
Maar de universiteitsraad juicht nog niet mee. Er zijn “zware zorgen over het informatie- en besluitvormingsproces” rondom Yantai, schrijft de raad in zijn oktober-nieuwsbrief.

In een verklaring van de gehele raad, zowel van studenten als personeel, wordt het bestuur gevraagd om een duidelijke business case, een overzicht van de risico’s en om alle documenten die al getekend zijn. Verder wil de raad duidelijkheid over het moment dat er geen weg terug meer is.

Volgens fractievoorzitter Alexander van ’t Hof van studentenpartij SOG is de verklaring opgesteld omdat de raad vindt dat het bestuur te weinig doet om draagvlak te creëren voor het Chinese avontuur. Hij is ervan overtuigd dat veel personeelsleden positiever zullen zijn over Yantai als ze meer informatie zouden hebben.

Want het personeel is sceptischer dan de studenten. “We hebben voorstanders en tegenstanders, maar vooral veel mensen die het nog niet helemaal weten”, zegt Bart Beijer, fractievoorzitter van de personeelsfractie. “Dit is een heel ambitieus project, maar er zitten ook haken en ogen aan.”

Stemming
Het verschil tussen studenten en personeel werd vlak voor de zomer pijnlijk duidelijk. In een onverwachte stemming over Yantai bleken alle studenten voor, maar stemden de meeste personeelsleden blanco omdat ze vonden dat er niet genoeg informatie was om hun oordeel op te baseren. Slechts één personeelslid was positief, maar dankzij de studenten was er in de raad een meerderheid vóór.

Maar voor wat eigenlijk? Daar is onduidelijkheid over. Volgens student Van ’t Hof hebben de studenten ingestemd “met de intentie om naar Yantai te gaan” maar kan de raad altijd nog op de rem gaan staan. Personeelsvertegenwoordiger Beijer vreest dat dat moeilijk wordt. “Wat er in mijn optiek is gezegd, is dat raad instemt met het idee van Yantai en dat we adviesrecht krijgen over grote wijzigingen en over de go/no go beslissing.”

De notulen van de bewuste vergadering geven Beijer gelijk. Grote wijzigingen en het go/no go besluit zullen ter advies worden voorgelegd aan de universiteitsraad. Niet ter instemming.

Beijer was ook bij “die memorabele vergadering”. Beijer: “Gedeeltelijk is dit natuurlijk een politiek spel. De studenten waren vorig jaar kennelijk overtuigd van de kwaliteit van het plan, dat moet je dan ook waarderen.” Beijer is niet per definitie tegen, benadrukt hij. “Maar ik vind dat het CvB sommige dingen niet handig aanpakt in de communicatie. Het artikel in de Volkskrant vind ik daar een treffend voorbeeld van.”

Onvoorstelbaar
Ondertussen is de discussie over Yantai ook tot in Den Haag doorgedrongen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt het plan “onvoorstelbaar” en wil dat minister Bussemaker van Onderwijs de universiteit tegenhoudt. Een “megalomaan plan” noemt hij de campus in Kamervragen aan de minister.

Van Dijk vreest voor de financiële risico’s van de uitbreiding naar China en vindt het geen goed idee om een campus te openen in een land waar de mensenrechten en vrijheid van meningsuiting “stelselmatig met voeten worden getreden”. Ook is hij niet blij met de klachten van de universiteitsraad over gebrekkige informatievoorziening.

Kopie
Het aanbod op de campus in China moet uiteindelijk een kopie worden van het Groningse aanbod. Dat zou betekenen dat onderwijskeurmeester NVAO alle opleidingen zonder meer kan goedkeuren. Alleen als de RUG in China nieuwe opleidingen wil aanbieden moeten die apart getoetst worden.

Advertentie