Ontevreden UCU-raadsleden zien af van verdere stappen tegen universiteitsbestuur

Fragment van oplegvel van huisvestingsstrategie UU

Begin oktober verstuurden vijf faculteitsraden en de council van het UCU een brief waarin zij hun onvrede uiten over het proces dat leidde tot het universitaire huisvestingsplan. Zij beklaagden zich over het geheime karakter en de vertrouwelijkheid van een commissie van de U-raad.

Eind oktober antwoordde het UU-bestuur dat in zijn optiek de inspraakprocedure op een correcte wijze was verlopen. Sommige informatie kon nu eenmaal niet in alle openheid worden gedeeld omdat het om bedrijfsgevoelige gegevens ging.

De UCU-medezeggenschappers, tevens de initiatiefnemers van de brief van okotber, komen nu met een nieuwe, eigen brief voor het universiteitsbestuur. Dat doen zij omdat het University College volgens hen in een speciale positie verkeert. Het terrein van UCU wordt nu “als tafelzilver” verkocht, zo stellen de voorzitters van de studenten- en personeelsgeleding. Voor andere faculteiten lijken de gevolgen minder rigoureus.

De twee voorzitters zijn uiterst ontevreden over het antwoord van het universiteitsbestuur op hun eerste brief. Volgens hen worden daarin slechts de argumenten herhaald waartegen de facultaire medezeggenschappers eerder in het geweer kwamen. Daarom komen zij in hun reactie met een groot aantal tegenwerpingen en aanvullende vragen. “Hoe kon de commissie van de U-raad de belangen van de verschillende faculteiten meewegen als de commissie geacht werd niet te spreken over de gang van zaken?”, vragen de UCU’ers zich onder meer af. 

Hoewel de vertegenwoordigers van de UCU-council vinden dat de UU niet in de geest van de hogeronderwijswet heeft gehandeld, zien zij af van verdere stappen. Zij hopen dat zowel het universiteitsbestuur als de universiteitsraad inzien dat de gevolgde procedure niet de schoonheidsprijs verdient.

Ook roepen zij alle dienst- en faculteitsraden op om de vinger aan de pols te houden nu het huisvestingsplan een volgende fase ingaat. Daarin zijn de faculteitsbesturen aan zet. Die moeten gaan beslissen welke consequenties de nieuwe uitgangspunten voor de universitaire huisvesting gaan hebben. 

Advertentie