Ontslagen docent verspeelt 150 duizend euro in hoger beroep

Foto Pixabay

De docent was sinds 2001 in dienst bij Aeres, een ‘groene’ onderwijsinstelling die opleidingen van vmbo tot en met hbo aanbiedt. Ze kreeg ruzie met haar leidinggevende toen die haar vroeg contact op te nemen met de vader van een mentor-student van haar. Ze vond dit niet tot haar taak behoren. De ruzie escaleerde en er volgden mediation-trajecten, maar die leverden niets op.

Billijke vergoeding
Uiteindelijk vroeg Aeres de kantonrechter om het arbeidscontract met de docent te ontbinden. Die stemde daar begin 2019 mee in, maar oordeelde wel dat de hogeschool ernstig verwijtbaar gehandeld had en dat de docent naast de gebruikelijke transitievergoeding een zogenoemde ‘billijke vergoeding’ van 150.000 euro moest krijgen.

De docent vond dat bedrag veel te laag en ging in hoger beroep. Ze eiste bijna 750.000 euro. Het gerechtshof Midden-Nederland oordeelde anders dan de kantonrechter: de arbeidsverhoudingen waren inderdaad onherstelbaar verstoord, maar Aeres had niet ernstig verwijtbaar gehandeld. Het was de docent die de verhoudingen op scherp had gesteld door zich “niet respectvol, nodeloos confronterend en verre van constructief” op te stellen.

Aeres is volgens het hof ten onrechte veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding. Daarom moet de docent deze terugbetalen. Ook de proceskosten komen voor haar rekening.

Tags: rechtszaak

Advertentie