Geen studieplek in het Langeveldgebouw? Dan kun je ook elders je heil zoeken. Dat is de boodschap op stoepborden die de universiteit voor diverse gebouwen heeft geplaatst.

'Onvindbare' zelfstudieplekken moeten beter benut worden

Body: 

Studenten moeten op zoek gaan naar minder bekende studieplekken. Op die manier hoopt de universiteit dat iedereen een zelfstudieplek heeft tijdens de drukke tentamenweken.

Studenten moeten op zoek gaan naar minder bekende studieplekken. Op die manier hoopt de universiteit dat iedereen een zelfstudieplek heeft tijdens de drukke tentamenweken.

Maandag beginnen de tentamenweken, de drie weken aan het eind van elk cursusblok waarin de beide universiteitsbibliotheken traditioneel uitpuilen. Veel studenten willen blokken in een van de twee bibliotheken. Om te zorgen dat iedereen een plekje kan vinden, is de Universiteit Utrecht deze week met een campagne begonnen om studenten te wijzen op Studyspot, een webapplicatie die helpt bij het zoeken naar beschikbare studieplekken.

Bij verschillende universiteitsgebouwen worden deze week doosjes met gratis oortjes uitgedeeld in opdracht van de Universiteit Utrecht. Op de doosjes staat een verwijzing naar Studyspot, dat in 2011 werd ontwikkeld.

Ook door middel van stoepborden worden studenten tijdens de tentamenweken gewezen op Studyspot. De borden voor de deur van diverse onderwijsgebouwen maken studenten bovendien attent op nabijgelegen studielocaties die minder bekend zijn bij studenten.

Studyspot is sinds kort uitgebreid, zodat studenten een completer overzicht krijgen van studielocaties in universitaire gebouwen. Zo vind je nu bijvoorbeeld ook de onderwijspanden van de faculteiten Diergeneeskunde, Geesteswetenschappen en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) terug in de applicatie.

Momenteel staan er in totaal circa 1500 computerwerkpleken in Studyspot. Werkplekken zonder computer staan soms ook vermeld, maar de app houdt niet bij of die beschikbaar zijn. Wél geeft de beschikbaarheid van computerplekken een indicatie van de drukte voor de computerloze studieplekken in een gebouw.

Naast de Studyspot-campagne worden vanaf komende week ook UB-medewerkers ingezet. Ze gaan studenten bij de ingang van de UB in de binnenstad attenderen op vrije plekken. De ervaring leert dat er zelfs in de drukste tentamenweken sprake is van onderbezetting van studieplekken, legt UB-medewerker Dorinne Raaimakers uit. "Het kan in de bekende zalen van de UB Binnenstad bomvol zijn, maar dan zijn er nog steeds vrije plekken in de Driftvleugel op de tweede etage. Een moeilijker vindbare plek, dat wel, maar het laat ziet dat we de studielocaties nog beter kunnen benutten." 

Studenten die op 'onvindbare' plekken worden geattendeerd, reageren volgens Raaimakers vaak verrast. "Ik hoor geregeld studenten zeggen: 'oh, ik wist helemaal niet dat er daar ook plekken zijn'."

Wat veel studenten ook niet realiseren, is dat het merendeel van de zelfstudieplekken van de UU buiten de UB's te vinden zijn. Raaimakers: "Veel studenten gaan uit gewoonte naar de UB. In hun beleving zijn daar de meeste studieplekken. Maar dat is niet zo. In werkelijkheid zijn maar 1500 van de 6000 studieplekken te vinden in de UB's. Het merendeel vind je elders, bijvoorbeeld op studielandschappen verspreid over de universiteit. We willen studenten met Studyspot beter bekend maken met die alternatieve locaties."

Vorig studiejaar was het geregeld stervensdruk in de UB's. Niet alleen UU-studenten komen massaal blokken voor hun tentamens, ook studenten van andere onderwijsinstellingen komen naar de universitaire bibliotheken toe. 

Daarom is destijds op verzoek van de universiteitsraad geturfd hoeveel van de bezoekers aan andere onderwijsinstellingen studeren. De resultaten van dat onderzoek worden waarschijnlijk begin november besproken in de U-raad. Of dat leidt tot een toegangscontrole zodat 'buitenstaanders' niet meer welkom zijn, zoals de studentengeleding in de U-raad wil, is nog maar de vraag. Het universiteitsbestuur houdt de UB's liever openbaar.

Sinds begin 2014 wordt er strenger gecontroleerd op het ongeoorloofd bezet houden van studieplekken. Als UB-medewerkers zien dat een plek langer dan dertig minuten bezet wordt gehouden zonder dat er iemand zit, dan worden de spullen van de ‘bezetter’ in een rood mandje gedeponeerd. Een volgende bezoeker mag daarna de vrijgekomen plaats innemen. 

In onderstaande schema's, gemaakt door de UB, is te zien tijdens welke dagdelen de grootste drukte verwacht wordt in de universiteitsbibliotheken. Klik op de afbeeldingen om de schema's in het groot te zien.

Facebook Twitter Whatsapp Mail