Onvrede over ‘drooglegging’ en ‘avondklok’ bij studieverenigingen

De kamer van A-Eskwadraat blijft in de avond voorlopig leeg. Foto DUB

De huisregels kwamen kort ter sprake tijdens de online faculteitsraadsvergadering vorige maand. Daarbij werd duidelijk dat studieverenigingen voorlopig geen activiteiten in de avonduren kunnen organiseren in de gebouwen van de faculteit en dat de verenigingskamer uren eerder dicht moet. Tot voor kort mochten de kamers tot 11 uur ‘s avonds openblijven.

Op dit moment zijn de verenigingskamers in het Buys Ballotgebouw (BBG), het Koningsbergergebouw, het David de Wiedgebouw en het Bleekergebouw vanwege de strengere coronamaatregelen niet toegankelijk voor niet-bestuursleden, maar de verenigingen hoopten de studenten van hun opleiding snel weer te kunnen ontvangen. Ook in de avonduren.

Maar dat lijkt er even niet in te zitten. Hetzelfde geldt overigens voor de studieverenigingen van Geowetenschappen die in het BBG gehuisvest zijn. De twee faculteiten hanteren gemeenschappelijke huisregels.

Ongelukkig
Voorheen hadden studieverenigingen toestemming om tot 11 uur in de avond in de gebouwen te verblijven, ze hadden dan toegang door middel van een pas. Maar sinds afgelopen september zijn ze gehouden aan de reguliere openingstijden: van maandag tot en met donderdag tot half 8, op vrijdag tot half zes.

Het faculteitsbestuur van Bètawetenschappen benadrukte tijdens de vergadering dat de verminderde toegang tot de verenigingskamers geen keuze is van de faculteit. Het streven blijft dat de verenigingen tot 11 uur in hun kamers kunnen. “Wij vinden dit ook ongelukkig, maar op dit moment kunnen we weinig veranderen aan die situatie”, zei decaan Isabel Arends.

Het faculteitsbestuur meldde toen ook dat het forse personeelstekort bij de bedrijven die de UU inhuurt voor het beveiligen van de gebouwen en het bemensen van de recepties tot het nieuwe besluit had geleid. Temeer omdat deze bedrijven te maken hebben met hoge ziektepercentages als gevolg van coronabesmettingen of quarantaines.

De faculteit laat DUB echter weten dat die informatie onvolledig is gebleken. Dat de studieverenigingen niet langer in de avonduren gebruik mogen maken van de gebouwen heeft vooral te maken met de coronaregels van de universiteit.

Navraag bij het Facilitair Service Centrum leert dat er inderdaad een groot tekort aan personeel is, maar dat de universiteit gezien de coronasituatie ook graag beter toezicht houdt op wie er in de gebouwen aanwezig zijn en wat daar gebeurt. Adjunct-directeur Ceel Roozeboom: “Als de situatie verandert gaan we opnieuw met de faculteiten om tafel om te kijken wat er nodig en mogelijk is.”

Vier kratten bier en vijf flessen wijn
Opmerkelijk was dat een andere aanpassing van de huisregels in de faculteitsraadsvergadering niet ter sprake kwam. Dat betreft de beperking van de drankvoorraad die studieverenigingen vanaf dit collegejaar mogen aanhouden. Verenigingen mogen van de faculteit nog maar vier kratten bier en vijf flessen wijn op voorraad hebben.

Bij DUB waren voorafgaand aan de vergadering al berichten binnengekomen dat verenigingen niet te spreken waren over deze ‘drooglegging’. Vooral voor grote verenigingen zou de toegestane voorraad drank erg weinig zijn. Maar geen van de online aanwezige faculteitsraadsleden benoemde dit punt.

Geen commentaar
Dat studieverenigingen niet blij zijn met de maatregelen bleek tijdens de vergadering slechts uit een opmerking van faculteitsraadslid Noor Coenen. Zij zei dat verenigingen zich min of meer gedwongen voelen om de nieuwe huisregels te tekenen en dat ze vrezen dat hun sociale rol onder druk komt te staan.

Coenen wil aan DUB geen toelichting geven. Ze is tevens bestuurslid van een studievereniging en de verenigingen hebben samen afgesproken niet met de media te praten. Andere verenigingen die DUB benaderde, lieten inderdaad weten dat gezamenlijk is afgesproken om niet op vragen in te gaan. Ook de studieverenigingen van Geowetenschappen hebben zich hierbij aangesloten.

Onduidelijk is waarom de verenigingen niets willen zeggen. “We zijn hier nog intern mee bezig”, zo laat het bestuur van de studievereniging van natuur-, wiskunde-, informatica- en informatiekundestudenten A-Eskwadraat per mail weten. 

Meer begrip
Het faculteitsbestuur zweert bij monde van bestuurssecretaris Marieke Maas niet te hebben aangedrongen op de mediastilte. Volgens haar is er sprake van goed overleg tussen het faculteitsbestuur en de verenigingen, zowel over de verkorte openingstijden als over de omvang van de drankvoorraad.

De verenigingen hadden volgens haar in eerste instantie de indruk dat het faculteitsbeleid was om de verenigingskamers eerder te sluiten. Inmiddels zou er meer begrip zijn.

“Om duidelijk te maken dat wij het echt anders willen, hebben we nu expliciet in de huisregels gezet dat het onze intentie is om zo snel mogelijk terug te keren naar de oude situatie. En elke stap daarnaartoe willen we aangrijpen. Hopelijk is het snel mogelijk om weer één avond in de week gebouwen open te stellen.”

De faculteit zegt dat van groot belang te vinden, zeker omdat ontmoetingsruimten voor haar studenten uiterst schaars zijn. Zo zijn de kantine en de mezzanine in het Minnaertgebouw sinds enige tijd noodgedwongen ingezet voor onderwijs. Het recente UU-besluit om een nieuwe tijdelijke huiskamer voor studenten te bouwen voor het Koningsbergergebouw, op de plek van de voormalige Vagant, kwam er mede op aandringen van het faculteitsbestuur.

Keuzes maken
Desondanks blijft het de vraag of het faculteitsbestuur op dit moment al niet meer kan doen voor de verenigingen. Voor onderzoekers die vanwege de anderhalve meter-eisen grote druk op de labcapaciteit voelen, werd bijvoorbeeld wel beveiligingspersoneel ingehuurd zodat er op zaterdag in de gebouwen gewerkt kan worden.

Volgens Maas moeten er in coronatijd moeilijke afwegingen gemaakt worden en ligt de prioriteit dan vaak bij het onderwijs en onderzoek. Zij voegt daaraan toe dat het faculteitsbestuur altijd bereid is om te luisteren naar verenigingen die ondersteuning nodig hebben bij de organisatie van een activiteit. “Dat hebben we steeds gezegd.”

Geen kroeg
Het besluit om de drankvoorraad voor studieverenigingen te beperken, heeft volgens Maas twee redenen. Verenigingen hielden grote voorraden aan die een beslag legden op dure vierkante meters. Daarnaast is het volgens haar niet de bedoeling dat verenigingskamers kroegen worden.

“Vanwege het gebrek aan studentenhoreca werden de drankjes vaak in de kamer gedronken. “Niet dat dat tot heel grote problemen leidde, maar dat zien we liever niet. Studieverenigingen moeten een bindende factor binnen hun opleiding zijn. De verenigingskamers zijn bedoeld als huiskamers waar iedereen van dezelfde studie zich thuisvoelt, en niet als kroegen waar het vooral draait om een gezellige borrel. “

Maas benadrukt dat er geen sprake is van een ‘drooglegging’ waar sommige verenigingen van spraken. “Het is nog steeds mogelijk om veertig mensen te ontvangen en iedereen drie drankjes te laten drinken.”

De faculteit wil samen met de verenigingen op zoek naar een oplossing voor de drankvoorziening bij grote activiteiten. Een flink deel van de drankvoorraad van verenigingen is daarvoor bedoeld. Verenigingen willen niet voor elke gelegenheid een lastige logistieke reis naar de supermarkt moeten ondernemen. “We gaan kijken of we dat bijvoorbeeld samen met de cateraar kunnen gaan regelen, zonder dat dat tot heel hoge kosten gaat leiden.”

Handtekening of niet maakt niet uit
Volgens Maas is er bij de meeste verenigingen inmiddels begrip voor de opstelling van het faculteitsbestuur. De definitieve tekst van de huisregels ligt nu bij de studieverenigingen.

De bestuurssecretaris erkent dat de faculteit uiteindelijk bepaalt hoe de huisregels eruit zien en dat het in praktisch zin niet uitmaakt of verenigingen hun handtekening daaronder zetten. “Ze tekenen voor gezien, niet voor akkoord. Maar natuurlijk willen we altijd zoveel mogelijk samen optrekken. Ik denk ook dat dat gaat lukken.”

Overigens klagen ook bij andere faculteiten studieverenigingen over de verminderde mogelijkheden om samen te komen of activiteiten te organiseren. Zo werden in de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen hierover vragen gesteld. Bijzonder daarbij is dat de openingstijden van het Langeveldgebouw dit jaar zijn verkort. Het gebouw is niet langer tot 10 uur ’s avonds open, maar slechts tot half 8.

 

Advertentie