Ook balie Van Unnikgebouw gaat dicht

Op advies van veiligheidsexperts kondigde het Facilitair Service Centrum (FSC) dit voorjaar aan meer gebruik te gaan maken van surveillanten die rondlopen in gebouwen. Deze zouden in veel gebouwen effectiever zijn dan receptionisten achter een balie bij de voordeur. Deze zomer ging de receptie van het Buys Ballotgebouw daarom al op slot. Nu volgt het Van Unnikgebouw. De balie in de Muntstraat zal vanaf dit najaar alleen tijdens drukke uren overdag bezet zijn.

“In het Van Unnikgebouw kennen alle studenten en medewerkers de weg”, zegt Eddie Verzendaal, directeur van FSC. “Van een receptionist die daadwerkelijk toezicht houdt bij de deur is geen sprake. Wij zijn er heilig van overtuigd dat de veiligheid meer gebaat is bij iemand die in het gebouw zelf aanwezig is.” Volgens Verzendaal heeft de receptie nu vooral een taak om facilitaire en logistieke taken, zoals de post, af te handelen. “Dat kan prima gebeuren door de balie in het Educatorium, honderd meter verderop.”

Het Van Unnikgebouw staat overigens grotendeels leeg; de universiteit wil de torenflat van 21 verdiepingen in de nabije toekomst naar alle waarschijnlijkheid afstoten. De beslissing om de balie nu al af te schaffen, is genomen in samenspraak met de faculteiten Geowetenschappen en Sociale Wetenschappen. Daarbij sloot Verzendaal niet uit dat in de toekomst ook balies van andere gebouwen ter discussie komen te staan. “Onze veiligheidsanalyses moeten uitsluitsel geven over de vraag of die recepties daadwerkelijk nodig zijn. Maar op dit moment hebben we nog geen concrete plannen om meer balies te sluiten.”

De sluiting van de balies was de afgelopen weken een gespreksonderwerp tijdens raadsvergaderingen van de faculteiten Bètawetenschappen en Sociale Wetenschappen. Raadsleden wilden weten waarom hun faculteitsbesturen instemden met de sluiting die volgens sommigen ook leidt tot een minder gastvrije en vriendelijke uitstraling. Bètadirecteur Klaas Druijf wees onder meer op de kostenreductie die een nieuwe werkwijze oplevert. Directeur Sociale Wetenschappen Frank Jan van Dijk zei graag het oordeel van experts te volgen als het gaat om de veiligheid van de universiteit.

Advertentie