Ook geen numerus fixus meer voor Rechten Utrecht

Ook de Utrechtse opleiding Rechtsgeleerdheid heeft vanaf volgend jaar geen studentenstop meer. Eerder deze maand werd bekend dat een aantal universiteiten wegens tegenvallende belangstelling de vorig jaar ingevoerde numerus fixus weer afschaft.

Het klopte niet, het nieuws van 13 november waarin werd vermeld dat Utrecht vasthoudt aan een studentenstop, terwijl andere universiteiten de numerus fixus voor Rechten afschaffen. Vorig jaar gold voor alle rechtenopleidingen in Nederland een fixus, een aantal universiteiten waaronder dus de UU komt daar nu op terug.

Hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid Ige Dekker is blij dat de fixus in Utrecht weer verdwijnt: “Een fixus heeft ook nadelen. Als een eerste jaar niet volstroomt, moet je studenten nog tot oktober aannemen. Die mag je niet weigeren. Maar deze studenten beginnen dan wel al meteen met een achterstand. Ook hoefden deze studenten niet verplicht deel te nemen aan ons matchingstraject.”  

Een andere reden om te stoppen met de fixus is, dat Utrecht in het verleden slechte ervaringen had met een studentenstop, toen niet alle rechtenopleidingen in Nederland daaraan meededen. Er kwamen destijds ineens veel minder studenten naar Utrecht.

Bang dat Rechtsgeleerdheid komend jaar veel meer eerstejaars aantrekt dan de opleiding kan behappen, is Dekker niet. “We hebben daar als Utrecht juist heel goede instrumenten voor. Zo moeten geïnteresseerden verplicht deelnemen aan matching. De eerstejaars weten daardoor beter wat hen bij ons op de opleiding te wachten staat en wij weten precies met hoeveel studenten we in september gaan beginnen.”

Waarom heeft Rechten dan vorig jaar meegedaan aan de numerus fixus? “Als rechtenopleidingen in Nederland wilden we een signaal afgeven aan de politiek dat een ongebreidelde groei van aantallen studenten niet verantwoord is. Dat punt hebben we gemaakt.” Voor sommige universiteiten viel de instroom door de numerus fixus echter erg tegen, vandaar dat zij er nu vanaf stappen.

Voor de honoursopleiding van Rechtsgeleerdheid, het Law College, blijft wel een maximum aantal plaatsen beschikbaar. Studenten die zich hiervoor inschrijven, worden onderworpen aan een selectieprocedure.

Advertentie