Ook hoger onderwijs op de bres voor basisscholen

Het primair onderwijs heeft te kampen met een snel oplopend lerarentekort en door een hoge werkdruk en een relatief lager salaris is het werk van de basisschoolleraar er niet aantrekkelijker op geworden.

Om deze problemen op te lossen zijn investeringen nodig, vindt het PO-front, een samenwerkingsverband van onderwijzers, vakbonden en basisschoolbesturen. De petitie die zij startten, is al ruim 178 duizend keer ondertekend.

De oproep krijgt ook bijval in het middelbaar en hoger onderwijs: de Stichting voor het Onderwijs, waarin werkgevers en werknemersorganisaties van alle onderwijssectoren vertegenwoordigd zijn, steunt de actie van het PO-front.

Voorzitter Paul Rosenmöller van de stichting onderschrijft dat er geïnvesteerd moet worden in de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. “Dat begint bij docenten een salaris te bieden dat past bij de uitdagende baan die ze hebben en die veel van hen vraagt. Daarnaast is het belangrijk om de hoge werkdruk van docenten aan te pakken.”

Banen zijn er in het basisonderwijs volop. Vorige week berichtte de Volkskrant dat het merendeel van de vierdejaars pabostudenten al een arbeidscontract op zak heeft.

Door de hogere instroomeisen beginnen er tegenwoordig minder studenten aan de opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Deze doen het weliswaar iets beter dan hun voorgangers, maar toch zal het tekort oplopen, bleek uit een rekensom van het Hoger Onderwijs Persbureau.

Advertentie