Ook hoogopgeleide met arbeidshandicap maakt kans op extra banen

Ook hoogopgeleiden komen straks in aanmerking voor de aangekondigde 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten. Eerder dreigden zij buiten de boot te vallen.

Vandaag verdedigt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken haar zogeheten Quotumwet in de Tweede Kamer. Daarmee wil ze tot 2026 stapsgewijs 125.000 extra banen creëren; 100.000 komen voor rekening van het bedrijfsleven, voor de overige 25.000 moeten de overheden zorgen. Deze banen zijn in haar voorstel alleen bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen en enige vorm van ondersteuning nodig hebben bij het werken.

Gevreesd werd dat dit nadelig zou uitpakken voor hoogopgeleiden met een arbeidsbeperking. Omdat zij vaak een hoger salaris verdienen, zouden ze niet meetellen voor het quotum van de minister. Werkgevers mogen deze werknemers dan niet meerekenen als ze moeten doorgeven hoeveel arbeidsgehandicapten ze in dienst hebben. Wie het quotum niet haalt, moet een boete betalen.

Regeringspartijen VVD en PvdA lijken nu ook te beseffen dat de beter betaalde arbeidsbeperkten niet worden meegerekend, meldt de Volkskrant. Ze dienen een motie in om ook hoogopgeleiden mee te tellen in het quotum. Mocht dat tot verdringing van lager opgeleiden leiden, dan moet het aantal extra banen worden uitgebreid.

Tags: handicap | quotum

Advertentie