Ook scholieren kunnen straks cum laude slagen

Veel talentvolle leerlingen vervelen zich op school, stelt staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Hij wil dat ze meer worden uitgedaagd, bijvoorbeeld doordat ze cum laude kunnen slagen.

Iedere leerling heeft recht op goed en uitdagend onderwijs, schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. “We mogen niet accepteren dat sommige leerlingen zich structureel vervelen op school.”

Scholen zouden hun reguliere onderwijs compacter kunnen maken voor talentvolle leerlingen zodat die meer tijd overhouden voor extra vakken of verdieping. Ze kunnen daarbij samenwerken met andere scholen, maar ook met het hoger onderwijs en met culturele instellingen.

Verder wil hij dat scholen bijzondere prestaties van hun scholieren meer zichtbaar maken en belonen. Leerlingen met een gemiddeld examenresultaat van een 8 of hoger krijgen wat hem betreft de toevoeging cum laude op hun diploma en ook andere bijzondere prestaties verdienen vermelding.

Het voortgezet onderwijs moet meer mogelijkheden bieden aan leerlingen om vakken op hoger niveau te volgen. Een rekentalent op het vmbo zou wiskunde moeten kunnen afronden op havo- of vwo-niveau. Daarvoor wil Dekker de regels aanpassen.

De Onderwijsinspectie gaat beter controleren of iedere school onderwijs op maat biedt, ook voor toptalenten onder hun leerlingen. Leraren moeten beter worden getraind in het omgaan met verschillen tussen leerlingen en het herkennen van talent.

Scholen in basis- en voortgezet onderwijs ontvangen nu jaarlijks dertig miljoen voor excellente leerlingen. Die financiering wordt voortgezet na 2015. Via acht regionale ‘talentnetwerken’ kunnen scholen, instellingen, bedrijven en gemeenten ervaringen uitwisselen. 

Advertentie