Ook studentenverenigingen moeten internationaliseren

Studentenverenigingen krijgen een financiële prikkel om meer aandacht te gaan besteden aan internationale studenten.

Studentenorganisaties organiseren weinig activiteiten voor buitenlandse studenten en vertalen zelden hun website in het Engels. Dat moet anders, vindt het College van Bestuur.

Op dit moment is er op studentengebied in Utrecht vooral veel te kiezen voor Nederlandstalige studenten. Verenigingen hebben zelden Engelstalige informatie op hun website staan, en doen ook weinig moeite om leden te werven onder internationals. Nu de universiteit grote internationaliseringambities heeft, wil het College van Bestuur meer aandacht voor de niet-Nederlandssprekende student.

Om studentenorganisaties een internationaliseringsduwtje te geven, zijn er nieuwe criteria opgesteld die mede bepalen hoeveel bestuursbeurzen en subsidies verenigingen krijgen. Naast omvang (ledenaantallen) en de hoeveelheid georganiseerde activiteiten wordt er in de toekomst ook gekeken naar internationalisering.

Behalve op internationalisering, worden de Utrechtse studie- en studentenverenigingen in de toekomst ook getoetst op communityvorming en de mate waarin de vereniging bijdraagt aan introductie-activiteiten van opleidingen. De nieuwe criteria staan in een herzien beleidskader dat gebruikt wordt om beurzen en subsidies te verdelen onder studentenverenigingen. Bij de volgende toetsing in 2018 wordt  gekeken of de verenigingen in voorgaande periode van drie jaar aandacht besteed hebben aan internationalisering, communityvorming of de introductie.

Vraag is of en wanneer er financiële consequenties verbonden gaan worden aan de internationaliseringsprestaties van verenigingen. In de naar de U-raad gestuurde versie van het nieuwe beleidskader (pdf) staat dat studentenorganisaties "extra kunnen scoren" met de nieuwe criteria, wat suggereert dat geschoven kan worden in de verdeling van het geld dat beschikbaar is voor studentenorganisaties.

Maar op aandringen van de U-raad wordt de soep voorlopig niet zo heet gegeten. Studenten in raad hebben met CvB afgesproken dat een vereniging zich slechts op één van de drie nieuwe criteria hoeft te profileren. Ook wordt de tekst in het nieuwe beleidskader afgezwakt. Criteria gaan in de nieuwe versie aandachtspunten heten, en er is afgesproken dat er vooralsnog sprake is van een pilot zonder financiële consequenties. Het beleidskader wordt overigens ook nog besproken in de medezeggenschap van de Hogeschool Utrecht, omdat de UU en HU de financiële ondersteuning van studentenorganisaties gezamenlijk uitvoeren. 

In februari 2016 worden de bestuursbeurzen en andere subsidies voor verenigingen voor de komende drie jaar bekendgemaakt. Dat gebeurt nog volgens het ‘oude’ beleidskader, waarin de nieuwe criteria nog niet staan. 

De bestuursbeurzen voor studenten zijn dit studiejaar verhoogd van 289 naar 425 euro er maand. Dat is gebeurd op verzoek van de U-raad. Door de wegvallende basisbeurs eiste de raad dat de UU financieel extra bijspringt. 

Advertentie