Ook talentvolle muzikant krijgt meer lucht in eerste studiejaar

DJ Bakermat brak zijn studie in Utrecht af. Foto Ivar Pel

Voor topsporters wil minister Van Engelshoven het bindend studieadvies verzachten, kondigde ze in januari aan. Het moet makkelijker worden om een studie met topsport te combineren.

Dus hoeven topsporters straks minder studiepunten te behalen in hun eerste jaar. Ze mogen hun studie vervolgen, ook al studeren ze eigenlijk niet snel genoeg. Tenminste, als hun onderwijsinstelling voor hen een uitzondering wil maken.

Coulance
Maar hoe zit het dan met andere talenten, wilde D66 weten. Misschien heeft een muzikant ook wel behoefte aan wat coulance in het eerste jaar. Mag een onderwijsinstelling dan ook een uitzondering voor maken?

Ja, is het antwoord. Het hoger onderwijs krijgt meer ruimte om met de persoonlijke omstandigheden van studenten rekening te houden. Topsport is maar een voorbeeld van zo’n persoonlijke omstandigheid, stelt de minister. “Andere persoonlijke omstandigheden zoals die van talentvolle muzikanten zijn ook denkbaar.”

Maar de onderwijsinstellingen zijn er niet toe verplicht. Het instellingsbestuur moet zulke persoonlijke omstandigheden dan opnemen in de eigen regelingen voor het bindend studieadvies.

Voor topsporters bleken veel onderwijsinstellingen al een uitzondering te maken. Voor artiesten lijkt dit minder voor te komen, maar bijvoorbeeld de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de Haagse Hogeschool houden er al wel rekening mee.

Strenge aanwezigheidseisen
Ook de Universiteit Utrecht biedt topsporters een speciale regeling aan die voorziet in minder strenge voortgangseisen. Dat studerende muzikanten het lastiger hebben bleek een aantal jaar geleden uit het relaas van Lodewijk Fluttert, alias dj Bakermat. Hij zei dat hij zijn studie niet kon afmaken vanwege de strenge aanwezigheidseisen.

Uitzonderingen zijn nu in principe alleen mogelijk voor zwangere en zieke studenten, studenten die bestuurswerk doen en studenten in bijzondere familieomstandigheden. De nieuwe regels zullen op zijn vroegst in het nieuwe studiejaar ingaan.

Advertentie