Ook TU Eindhoven overweegt studentenstops

De TU Eindhoven groeit de laatste jaren zo hard dat dit ten koste dreigt te gaan van het onderwijs. Als de groei aanhoudt wil de universiteit de instroom bij vier opleidingen beperken, maar niet eerder dan in collegejaar 2018-2019.

Het aantal eerstejaars is de afgelopen tien jaar verdubbeld, schrijft de TU/e in een persbericht. Dat is volgens rector Frank Baaijens nauwelijks bij te benen. “We willen gehoor geven aan de roep om meer ingenieurs en we gaan ook tot het uiterste om dat voor elkaar te krijgen. Bij sommige opleidingen dreigt het aantal studenten per wetenschapper te groot te worden. Daarom voeren we bovengrenzen in.”

Vier bacheloropleidingen in Eindhoven bereiden zich voor op de invoering van decentrale selectie: industrieel ontwerp, biomedische technologie, technische bedrijfskunde en technische informatica.

De inzet van extra wetenschappelijk personeel is niet eenvoudig volgens Baaijens. “De financiering vanuit de overheid blijft achter bij de groei van de studentenaantallen. Bovendien dekt het niet de kosten van het onderzoek dat de nieuwe wetenschappers moeten doen om wetenschap en onderwijs goed te verweven.”

Of de TU/e de studentenstops daadwerkelijk gaat invoeren is de vraag. “De instroombegrenzing zal alleen worden ingevoerd indien echt nodig en niet eerder dan in 2018-19.”

Terugkaatsen
Bij de opening van het academisch jaar kondigden de vier technische universiteiten (inclusief Wageningen) al aan dat ze de grote toestroom van studenten niet aankunnen als ze in ruil niet meer geld krijgen. Maar minister Bussemaker kaatste de bal meteen terug. “Ik kan me niet voorstellen dat de universiteiten verrast zijn door de stijgende studentenaantallen”, aldus de bewindsvrouw in het AD. “Ze wisten jaren geleden al dat dit eraan kwam.”

Van de aanzwellende kritiek van werkgeversorganisaties is ze evenmin onder de indruk. Die zouden technici een betere loopbaan in het vooruitzicht moeten stellen, want veertig procent van de afgestudeerde technici heeft nu geen baan in de techniek. “Het bedrijfsleven slaagt er klaarblijkelijk niet in om technisch afgestudeerden te behouden in de technische sector”, schreef ze in antwoord op Kamervragen.

De vijf technische opleidingen waar dit studiejaar een numerus fixus gold, moesten 104 aspirant-studenten teleurstellen. De rest kon zonder loting of selectie aan zijn studie beginnen.

Acht TU-opleidingen met numerus fixus in 2017-1018 (en jaar ervoor)

© HOP, bron DUO, CHOI en opgaves universiteiten

Advertentie