Oorzaak misselijkheid Veritas blijft onduidelijk

Waarom werden 22 aspirant-Veritijnen onwel tijdens de ontgroening? Onderzoek van de GG&GD Utrecht daarnaar heeft geen duidelijke antwoorden opgeleverd.

Op basis van een vragenlijstonderzoek en één-op-één interviews met studenten die eind augustus tijdens de Veritas-ontgroening misselijk werden, heeft de GG&GD Utrecht alleen vermoedens. De gezondheidsdienst kan geen duidelijke oorzaak aanwijzen.

"De ziekteverschijnselen, duur van de klachten en het uitblijven van nieuwe zieken passen het meest bij een milde voedselvergiftiging", zegt Anja Schreijer, arts infectieziektenbestrijding bij de GG&GD Utrecht.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft daags na het incident een inspectie uitgevoerd bij Veritas. Er waren toen geen voedselresten meer voor onderzoek, wat het onderzoek bemoeilijkte. De hygiëne rondom de voedselbereiding bij Veritas bleek ten tijde van de inspectie wel in orde.

De studenten die onwel werden, hebben allemaal de ontgroening kunnen afmaken en zijn nu lid van Veritas.

Advertentie