Open brief van Vidius aan gemeenteraad: ‘Komst Student Hotel niet wenselijk’

De nieuwste verstiging van The Student Hotel staat naast het station van Eindhoven

De brief werd aangeboden tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 6 april jongstleden over The Student Hotel, geïnitieerd door Student & Starter, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SP. Naast de verschillende politieke partijen waren ook de LSVb, Buddy Go Dutch en de Woonbond aanwezig, net als Frank Uffen, de medeoprichter van The Student Hotel. Lenn Lamkin, adviseur studentenzaken bij de UU, vertegenwoordigde de universiteit. Studentenhuisvester SSH zou aanwezig zijn, maar kwam niet opdagen.

Luxe optie
Dat de verschillende studentenorganisaties en Student & Starter negatief tegenover het studentenhotel staan, is bekend. Ook tijdens de inspraakavond werd dat nog eens duidelijk gemaakt. Volgens Siebren Teule van Vidius zijn internationale studenten extra vatbaar voor huisvestingsproblematiek. “Zij hebben geen flauw benul van huurrechten, maar dat betekent niet dat je die rechten bij deze groep mag negeren.” De LSVb vindt dat er enkel plek is voor ‘een luxe optie’ als The Student Hotel, als deze werkt met tijdelijke of campuscontracten.

De tegenstanders van The Student Hotel krijgen bijval van de Woonbond. “Wat betreft The Student Hotel zijn wij van mening dat het huurrecht geldt. Een hotelovereenkomst is niet hetzelfde als het zijn van een hotel. Bij het huurrecht gaat het om de feitelijke situatie. Als de woonfunctie groter is dan de hotelfunctie, dan moet er een huurovereenkomst komen.”

Lenn Lamkin, die namens de UU aanwezig is, is milder in haar oordeel en ziet The Student Hotel als een mooie aanvulling op het aanbod aan tijdelijke studentenkamers. “Het is zeker een oplossing voor het piekmoment in september en voor studenten die korte tijd hier verblijven.”

Ook Frank Uffen hamert erop dat zijn hotelconcept geen vervanger is van reguliere studentenhuisvesting, maar juist een aanvulling is op het huidige aanbod. “Wij geven internationale studenten een keuze. De groep die voor een verblijf in het hotel kiest, is een groep die niet verwacht gesubsidieerd te worden.” Volgens hem zijn het vooral eerstejaars bachelor- of masterstudenten die verblijven in zijn hotel, net als young professionals die het leuk vinden om in een gemeenschap te wonen en stagiairs uit het buitenland die ‘vaak geen recht hebben op reguliere studentenhuisvesting’.

De motie in Leiden
Wanneer in Utrecht de beslissing valt over het al dan niet verlenen van een hotelvergunning is nog niet duidelijk, vertelt Tim Homan, fractielid van Student & Starter. “Het college van B & W beslist uiteindelijk, maar de raad kan zich wel uitspreken over dit onderwerp.” De partij put enige hoop uit de motie tegen de komst van een studentenhotel die de gemeenteraad in Leiden met grote meerderheid aannam. “De politieke situatie is in Leiden natuurlijk iets anders, maar wij zijn blij dat de motie daar is aangenomen.”

The Student Hotel heeft inmiddels vestigingen in Den Haag, Rotterdam, Groningen en Amsterdam waar er twee vestigingen zijn. Kortgeleden kwam daar een hotel in Eindhoven bij. In Utrecht heeft The Student Hotel zijn oog laten vallen op een plek in Hoog Catharijne. 

Advertentie