Opgravingen in De Uithof: ‘Utrecht 8000 jaar ouder’

Impressie steentijdbewoning (Stephan Claessen)

Utrechtse studenten en onderzoekers werken dagelijks in een gebied waar 11.000 jaar voor het begin van onze jaartelling al mensen hebben gewoond. Voor zover nu bekend betreft het de eerste bewoners van deze regio. De nieuwe vondsten die dit aan het licht brachten bij opgravingen in De Uithof zijn volgens een bericht van de gemeente uniek. 

In het AD Utrecht vertelt stadsarcheoloog Herre Wynia dat de sporen afkomstig zijn van jagers en verzamelaars die zich destijds op de hoger gelegen zandgronden vestigden. Volgens Wynia is er nauwelijks iets tastbaars uit de periode gevonden, maar geven de verkleuringen in de grond aan dat er 13.000 jaar geleden al bewoners moeten zijn geweest. “Die verkleuringen markeren de plekken waar vroeger de hutjes stonden of de vuurplaats lag.”

De locatie bleef klaarblijkelijk aantrekkelijk voor menselijke bewoning gedurende de gehele prehistorie. Bij het bodemonderzoek werden resten gevonden die dateren van de steentijd tot aan de ijzertijd. Het gaat onder meer om aardewerk.

Waar de vondsten werden gedaan, staat nu de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Het centrum gaat officieel open op 18 mei 2018. Het ziekenhuis zegt te zoeken naar een manier waarop kinderen die straks in Utrecht behandeld worden iets meekrijgen over de bijzondere plek waar zij verblijven.

Lees ook het artikel van NRC Handelsblad over de opgravingen.

Advertentie