Oplossing voor verdwijnen fietsenstallingen Buys Ballotgebouw

De oude fietsenstalling. Foto DUB.

Veel bètamedewerkers uitten kort na Pasen hun boosheid over de afbraak van de fietsenstallingen voor het Buys Ballotgebouw. De kritiek richtte zich vooral op het verdwijnen van de mogelijkheid om duurdere fietsen veilig in een afgesloten ruimte te stallen en de slechte communicatie daarover.

Deze week kregen de bètamedewerkers via e-mail te horen dat hun faculteit samen met de universitaire directie Vastgoed & Campus actie heeft ondernomen. Alle reacties hadden de druk verhoogd om te zorgen voor een goed afsluitbare fietsenstalling, zo werd erkend.

De bedoeling is om een deel van de fietsenstalling van het Koningsbergergebouw te reserveren voor de fietsen van medewerkers. Dat deel wordt alleen toegankelijk met een zogenoemde XS-pas. Er is plaats voor 150 fietsen. Daarnaast is er nog ruimte voor ligfietsen of fietsen met kinderzitjes. Ook komt er betere verlichting in de fietsenstalling.

In de faculteitsraadsvergadering beantwoordde directeur Vastgoed & Campus Fiona van ’t Hullenaar maandag vragen over de gang van zaken. Die vragen gingen vooral over de slechte informatievoorziening waar medewerkers mee te maken hebben.

Van ’t Hullenaar erkende dat de communicatie rond de sloop van de fietsenstallingen tekort is geschoten, waarschijnlijk juist omdat de besluitvorming hierover al lang geleden had plaatsgevonden. Zij kondigde aan dat haar directie in de toekomst bij ver- en nieuwbouwprojecten meer rekening gaat houden met wensen en verwachtingen van medewerkers. De aangekondigde reorganisatie van V&C is volgens haar mede gericht op het vergroten van de klantvriendelijkheid.

De directeur merkte daarnaast op dat ze de toon van veel van de reacties op intranet en op DUB heel naar vond. Zij begrijpt niet waarom mensen zich niet rechtstreeks tot haar of tot haar directie richten. “Willen we echt zo met elkaar omgaan in deze organisatie? Naar mijn idee mag het wel wat beleefder.”

De raadsleden toonden waardering voor het optreden van Van ’t Hullenaar en hoopten dat de aanpassing van de fietsenstalling in het Koningsbergergebouw werkelijk soelaas gaat bieden. Medewerkers moeten daarvoor nog wel even geduld hebben. Het afgesloten gedeelte kan pas over drie maanden gerealiseerd worden. Tot die tijd houden de universitaire beveiligers de fietsenstalling extra nauwlettend in de gaten. 

Advertentie