Opnieuw Kamervragen over declaratiegedrag collegevoorzitter

Foto: JET Airways

Deze  vragen stelde Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks vorige week aan minister Ingrid van Engelshoven. Het gaat om twee reizen van collegevoorzitter Anton Pijpers in 2018. Hij vloog businessclass en deze reizen kostten de universiteit iets meer dan 8600 euro.

Aanleiding voor de vragen was een artikel in De Telegraaf waarin staat dat de voorzitter de reizen pas achteraf goedgekeurd heeft gekregen. Dit zou tegen het in 2017 met de U-Raad afgesproken beleid gaan. Toen werd afgesproken dat collegeleden vooraf toestemming moeten vragen voor zulke dure reizen aan de Raad van Toezicht.

Job van den Broek van de Vrije Student vroeg Anton Pijpers tijdens de Universiteitsraad van maandag 23 september om uitleg. De collegevoorzitter vertelde dat hij met zijn declaraties volledig voldoet aan een in januari 2018 afgesproken regeling binnen de VSNU, de vereniging van universiteiten. Daarin staat dat het universiteitsbestuur binnen Europa altijd 'economy' vliegt, maar dat voor intercontinentale vluchten 'businessclass' is toegestaan. “Door die afspraak voor bestuurders was het niet meer nodig om vooraf toestemming aan de Raad van Toezicht te vragen”, verklaarde Pijpers. Hij wees erop dat in het rapport van de Onderwijsinspectie alle declaraties van het College van Bestuur als rechtmatig zijn beoordeeld.

Job van den Broek gaf Pijpers nog wel een advies. “Ik constateer dat de nieuwe regeling in 2018 afwijkt van de eerdere afspraken met de universiteitsraad. Mocht een dergelijk geval zich nog eens voordoen, dan is het verstandig om dit de raad ook mee te delen. Zeker als het om zulke gevoelige materie gaat.”

Advertentie