Opnieuw veel snelle afhakers in hoger onderwijs

Eerstejaars studenten geven er eerder de brui aan. Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn vijftienduizend eerstejaars binnen enkele maanden gestopt met hun studie.

Eerstejaars die hun studie vóór 1 februari staken, hoeven hun basisbeurs niet terug te betalen. Thuiswonenden sparen daarmee tot 489 euro uit en uitwonenden tot 1362 euro. Als ze een aanvullende beurs kregen, is dat bedrag nog hoger.

Van deze regeling maakt vijftien procent van de hbo’ers en tien procent van de wo’ers in het eerste studiejaar gebruik, blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Dat was vorig jaar ook al zo. Het gaat daarbij om studenten die voor het eerst studiefinanciering hebben gekregen.

Alleen achter de komma is een kleine daling zichtbaar ten opzichte van vorig jaar (van 15,1 naar 14,9 procent in het hbo en van 10,1 naar 9,9 in het wo). Ter vergelijking, in 2010 ging het om minder dan twaalf procent van de eerstejaars hbo’ers en 8,5 procent van de eerstejaars aan de universiteit.

Het is niet duidelijk waarom zoveel eerstejaars ermee stoppen. Mogelijk neemt de totale uitval in het eerste studiejaar toe, maar misschien komen de afhakers alleen iets eerder tot de conclusie dat ze willen stoppen.

Nieuwe cijfers over de totale uitval in het vorige collegejaar zouden meer helderheid kunnen geven. Die worden pas dit voorjaar verwacht.

Advertentie