Oppositie eist opheldering over vervallen studiepunten

De discussie over het vervallen van studiepunten duurt voort. Na kritiek van hogeronderwijsexpert Peter Kwikkers eisen drie grote oppositiepartijen opheldering. “Als het klopt wat Kwikkers zegt, heeft de minister in potentie een groot probleem.”

Onderwijsminister Bussemaker heeft de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd, zei Kwikkers vorige week. Ze schreef de Kamer dat opleidingen studiepunten mogen laten vervallen als studenten niet snel genoeg afstuderen. Niet waar, volgens Kwikkers. Het uitgangspunt van de wet is dat tentamens in principe onbeperkt geldig zijn, tenzij kennis aantoonbaar is verouderd tegen de tijd dat studenten hun diploma behalen.

“Ik deel in hoge mate de kritiek van Kwikkers”, laat Kamerlid Michel Rog (CDA) weten. “Studenten mogen hun studiepunten niet onnodig kwijtraken. We moeten hier vanaf, we moeten regelen dat dit niet kan gebeuren.” Of het wettelijk is toegestaan om tentamens te laten vervallen om studenten te bewegen een beetje op te schieten, gaat hij nogmaals aan de minister vragen. “Ik wil een toelichting: hoe zit het nu?”

Collega-Kamerlid Jasper van Dijk drukt zich stelliger uit: “Dit is natuurlijk te gek voor woorden. Hier gaan we zeker vragen over stellen. Als het klopt wat Kwikkers zegt, dat Bussemaker de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd, heeft ze in potentie een groot probleem. Daarnaast – los van of het wettelijk nu wel of niet mag – vind ik rendementseisen geen goed argument om studenten hun al behaalde punten weer te ontnemen. Alleen bij hoge uitzondering mag je tentamens ongeldig verklaren, niet louter om studenten op te jutten.”

Paul van Meenen (D66) is het met hem eens. “Het lijkt me duidelijk dat er maar één goed argument is om studenten hun punten weer te ontnemen, en dat is als het onverantwoord is om studenten te laten afstuderen. Bijvoorbeeld omdat hun kennis enorm is verouderd.”

Dat veel opleidingen de maatregel gebruiken als stok achter de deur wijt hij aan de prestatieafspraken tussen overheid en instellingen. Door die afspraken is de financiering van onderwijsinstellingen deels afhankelijk geworden van het tempo waarin studenten hun diploma behalen. “Dat is wat mij betreft één op één de verklaring hiervoor. Het kabinet zet in op tempo, mij gaat het om kwaliteit.”

Studenten die nu te maken hebben met studiepunten die ongeldig worden verklaard, hebben voorlopig weinig aan de boze Kamerleden. “Als studenten nu te maken krijgen met een regel die wettelijk misschien niet is toegestaan, moeten ze daar iets aan doen”,  zegt Rog van het CDA. “Als je onrecht wordt aangedaan, moet je bezwaar aantekenen.”

De commotie over het vervallen van studiepunten ontstond begin september, toen de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden nog verder ging: vijfdejaars bachelorstudenten verloren niet alleen hun studiepunten, maar mochten hun oude tentamens ook niet meer overdoen. Bussemaker oordeelde dat dit laatste onwettig is, maar zei ook meteen dat studiepunten in principe best mogen vervallen. Zolang studenten hun tentamen opnieuw kunnen maken is er volgens haar niets aan de hand.

Advertentie