Oppositie gaat tekeer tegen leenstelsel

Het leenstelsel ligt van twee kanten onder vuur in de Tweede Kamer. Niet alleen arme gezinnen krijgen het moeilijk, klagen de tegenstanders van het voorstel, ook de rijke Nederlanders gaan erop achteruit.

De Kamerleden voeren nu een debat over het plan om de basisbeurs af te schaffen. De PVV verwijt GroenLinks en PvdA klassenverraad. Van oudsher kwamen deze partijen immers op voor het verheffingsideaal. Dat hangen zij nu aan de wilgen, zei Kamerlid Harm Beertema. Ze moeten beseffen dat onder sommige kiezers “ouderwetse leenaversie” heerst.

Ook Carola Schouten van de ChristenUnie haalt fel uit en wees onder meer op de positie voor gehandicapte studenten. Gehandicapten krijgen nu een jaar langer basisbeurs, maar dat verandert in een kwijtschelding van 1.200 euro. “Die mensen krijgen straks de rekening gepresenteerd van GroenLinks. Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk.”

SP’er Jasper van Dijk blijft strijdlustig. “Ik roep iedereen op in verzet te komen. Maak van studeren geen elitekwestie!”

Het is bekende kritiek en de voorstanders van het leenstelsel hebben hun argumenten klaar. De schuld wordt kwijtgescholden als aflossen niet lukt, de aflosbedragen zijn lager, het hoger onderwijs blijft toegankelijk.

Opvallend is de kritiek van de SGP dat mensen met een hoger inkomen “dubbel gepakt” worden. Ze betalen al meer belasting en dragen al veel meer bij aan hoger onderwijs. Straks moeten ze nog meer betalen, omdat hun studie tot een hoger salaris leidt.

Ook het CDA noemt dat bezwaar. Gaat het leenstelsel een miljard euro opleveren? Nee hoor, van de opbrengst gaat driehonderd miljoen euro weer naar hogere aanvullende beurzen. Dat is inkomensondersteuning “om het nivelleringsfeestje te vervolmaken”.

Advertentie