Oproep tot onafhankelijk onderzoek naar omstreden KNAW-rapport

De Utrechtse emeritus hoogleraar Wim Turkenburg wil dat een onafhankelijke commissie onderzoekt of de KNAW met het felbetwiste advies over bio-energie wetenschappelijk integer heeft gehandeld. Hij overweegt een officiële klacht in te dienen bij het genootschap van topwetenschappers.

Turkenburg zegt teleurgesteld te zijn over een antwoord van KNAW-voorzitter Hans Clevers op de kritiek die hij eerder uitte. Volgens Turkenburg gaat Clevers in een mailreactie inhoudelijk niet in op zijn bezwaren. De KNAW-voorzitter zou alleen in gesprek willen over de uitgangspunten en de procedures die de organisatie bij volgende publieke adviezen zou moeten hanteren.

De emeritus hoogleraar vindt dat de Akademie opzichtig partij heeft gekozen in een wetenschappelijk debat over de toekomstmogelijkheden van biobrandstoffen door de mogelijke negatieve bijeffecten te benadrukken. Zijn voormalige Utrechtse onderzoeksgroep die mogelijkheden ziet deze effecten te voorkomen, werd daarbij in een kwaad daglicht gezet.

Turkenburg vraagt daarom in een nieuwe mail aan de KNAW om een onafhankelijke commissie die naar de totstandkoming, de inhoud en de presentatie van het rapport kijkt. Deze commissie zou moeten beoordelen of dit alles op een wetenschappelijk integere wijze heeft plaatsgevonden en of de KNAW het vertrouwen in de wetenschap niet heeft geschaad.

Om een dergelijk onderzoek af te dwingen overweegt Turkenburg een officiële klacht in te dienen bij de KNAW. Een stap naar het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit ziet hij als een mogelijke ultieme stap.

De KNAW wilden woensdag nog niet reageren op de wens van Turkenburg, ook omdat de emeritus hoogleraar heeft aangekondigd zijn stellingname nog verder te zullen toelichten.

Advertentie