Oud-decaan Geowetenschappen overleden

Stadsgeograaf Ronald van Kempen is afgelopen zondag overleden. Van Kempen was tot medio 2014 decaan van de faculteit Geowetenschappen.

Van Kempen studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht waarna hij als universitair docent aan de slag ging. In 2002 werd hij benoemd tot hoogleraar Stadsgeografie. 

Zijn onderzoek kreeg in 2008 veel media-aandacht toen bleek dat achterstandswijken wellicht opknappen door het vervangen van goedkope woningen door duurdere, maar dat de probleembevolking van die wijken zich vervolgens concentreert in andere wijken. Een resultaat dat door de Utrechtse onderzoekers als “waterbedeffect” werd aangeduid.

Van 2011 tot 2014 was Van Kempen decaan van de faculteit Geowetenschappen. In die periode ging de faculteit zich meer dan voorheen richten op het thema duurzaamheid, en nam de faculteit meerdere onderzoeksgroepen over van de afslankende bètafaculteit. Medio 2014 legde Van Kempen zijn functie om gezondheidsredenen neer.

De laatste jaren gaf Van Kempen leiding aan een groot Europees researchproject genaamd DIVERCITIES. Binnen dat project wordt aandacht besteed aan de invloed van diversiteit op sociale cohesie, sociale mobiliteit en ondernemerschap.

Van Kempen was altijd oprecht geïnteresseerd in de mens achter zijn collega’s, promovendi en studenten, staat in de in memoriam die vandaag is verspreid. “Hij was niet ‘slechts’ een collega, maar vooral een vriend.” 

Advertentie