Oud-rector Universiteit Utrecht overleden

Otto de Jong (links vooraan) tijdens een vergadering van de universiteitsraad.

Voormalig rector magnificus Otto de Jong is vorige week overleden. De Jong was tussen 1982 en 1986 lid van het Utrechtse college van bestuur.

Kerkhistoricus De Jong werd in 1972 hoogleraar ‘Geschiedenis van het Christendom’ aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarvoor studeerde hij theologie in Amsterdam en Groningen en was hij predikant in twee Groningse plaatsen en studentenpredikant in Groningen. Na een lectoraat aan de Groningse universiteit en een hoogleraarschap in Amsterdam kwam De Jong in Utrecht terecht. In kerkelijke Nederland genoot hij vooral bekendheid vanwege twee standaardwerken: ‘De geschiedenis der kerk’ en ‘Nederlandse kerkgeschiedenis’.

Van 1977 tot 1982 en van 1986 tot aan zijn emeritaat in 1991 was De Jong in Utrecht decaan van de toenmalige theologische faculteit. In de tussenliggende periode was hij rector magnificus in het college van bestuur dat onder voorzitterschap stond van oud-minister Ginjaar.  

Het betrof een woelige periode voor de Nederlandse universiteiten. Er was veel onrust vanwege het drastische bezuinigingsbeleid van onderwijsminister Deetman. Diens ‘TVC’-operatie (Taakverdeling en Concentratie) leidde uiteindelijk tot de sluiting van de Utrechtse faculteit Tandheelkunde en tot de opheffing van Klassieke Talen.

De twee ingrepen kwamen hard aan bij De Jong. In een interview in het U-blad ter gelegenheid van zijn emeritaat zei hij serieus aan aftreden te hebben gedacht: “Ik moet toegeven dat ik mij het rectoraat van tevoren wat anders had voorgesteld. We waren nog niet begonnen, of we zaten midden in de ellende. ( …) Ik was echt aangeslagen door wat er gebeurde.”

In hetzelfde interview in 1991 zegt De Jong het aanhalen van de internationale contacten van de universiteit als belangrijke verdienste te zien. “Ik durf wel te stellen dat wat er allemaal bereikt is op het gebied van internationalisering in ons college is begonnen.”

Na zijn emeritaat pakte De Jong zijn oude roeping van dorpspredikant weer op. Elke zondag verzorgde hij preken in de dorpen rond Culemborg. In die stad had hij ook de zorg over de evangelische Lutherse gemeente.

Otto de Jong is 87 jaar oud geworden. De crematie vindt dinsdag in besloten kring plaats.

Advertentie