Oud-rector Van den Boom plagieerde niet, maar was wel slordig

Foto: Daniël Rommens – Folia

“Hoe de oud-rector van de UvA plagieerde in speeches en proefschrift”, kopte NRC begin juni. Het proefschrift van Van den Boom, eerste vrouwelijke rector van een grote Nederlandse universiteit, zou een “lappendeken van knip- en plakwerk” zijn. Ook in openingstoespraken die zij tussen 2008 en 2017 hield, zou zij teksten van anderen hebben gebruikt. Extra saillant: zelf trad ze juist hard op tegen plagiaat.

Tekortkomingen
Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam stelde direct een onderzoek in. Daarin staat nu dat er van plagiaat geen sprake is. “De commissie is niettemin wel gestuit op wat het beste kan worden aangemerkt als (een patroon van) slordigheden en tekortkomingen bij bronvermeldingen.”

Zo heeft Van den Boom inderdaad veelvuldig werk van anderen geciteerd in haar proefschrift (“in een enkel geval besloeg de passage iets minder of meer dan een pagina”) zonder aanhalingstekens of andere markeringen. In de meeste gevallen werd wel verwezen naar de oorspronkelijke bron, maar niet met paginanummers en niet steeds op de desbetreffende plaats in de tekst.

Maar plagiaat? Nee. Daarvan is volgens de commissie sprake “als men pronkt met andermans veren”. Ze citeerde wel slordig, maar deed niet alsof het haar eigen inzichten waren.  

Samengewerkt
In een interview met de Volkskrant zegt Van den Boom blij te zijn met het oordeel van de commissie. Haar wereld werd naar eigen zeggen onvoorspelbaar: “Wie vroeger normaal met me omging – denk aan wetenschappers met wie ik weleens had samengewerkt – dacht opeens ‘hmm, met Dymph is misschien wat aan de hand’.”

Advertentie