Parkeerplaats Heidelberglaan dicht na Pinksteren

Met koffie, thee en iets lekkers wordt vrijdag 13 mei afscheid genomen van de parkeerplaats aan de Heidelberglaan. Volgende week beginnen er de bouwwerkzaamheden van de Hogeschool Utrecht.

Parkeerplaats P1 wordt vanaf dinsdag gesloten voor de bouw van een pand voor de Hogeschool Utrecht. Op deze plek, op de hoek van de Heidelberglaan, Bolognalaan en Cambridgelaan, komt straks het nieuwe onderwijsgebouw van de faculteiten Economie & Management en Communicatie & Journalistiek en het instituut ICT.

Om het toekomstig leed van de automobilisten te verzachten, trakteert op vrijdag 13 mei tussen 7.00 en 9.00 uur een barista op koffie of thee met iets lekkers. Met dit gebaar worden automobilisten geattendeerd op het verdwijnen van de parkeerplaats.

Vanaf dinsdag 17 mei kunnen automobilisten hun auto kwijt in P+R De Uithof. De reis naar hun werkplek kunnen zij vervolgen met bus 28 of met de fiets. In deze parkeergarage naast snelweg A28 staan zo’n vijftig OV-fietsen die voor de vervolgreis geleend kunnen worden. Eventueel kan er ook gebruik gemaakt worden van de parkeerplaatsen Sorbonnelaan, Leuvenlaan en Padualaan of het parkeerterrein aan de Leuvenlaan.

De HU is bezig een omvangrijk plan te verwezenlijken. Ze wil al haar studenten in De Uithof huisvesten waardoor oudere panden op het Science Park worden verbouwd en een uitbreiding van het aantal panden nodig is. De nieuwbouw op de parkeerplaats telt acht verdiepingen. De verwachte oplevering is naar verwachting eind 2017.

De voorbereidingen voor de bouw van het pand waren in maart al van start gegaan met de bomenkap op de parkeerplaats. Er moesten twintig bomen op de hoek van de Heidelberglaan en de Bolognalaan gekapt worden om te voorkomen dat er vogels zich erin zouden nestelen. Nestelende vogels moeten met rust gelaten worden.

De komende periode worden er bouwhekken geplaatst en graafwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast wordt de bestrating en worden de boomstronken weggehaald. In juni komt er een bouwkeet op het terrein en naar verwachting wordt in juli gestart met het aanbrengen van de paalfunderingen. 

Advertentie