Deelnemers vlnr Maarten van Ooijen (CU), Steven Menke (Student & Starter), Matthijs Buijs (CDA), Bram Fokke (D66), John Driedonks (presentator), Heleen de Boer (GroenLinks), Queeny Rajkowski (VVD), Marleen Haage (PvdA), Nicole van Gemert (SP)

Partijen maken het student lastig om te kiezen

Body: 

Meer studentenkamers, meer woningen voor starters, meer werk voor beginnende academici. De politieke partijen willen het allemaal, zo bleek tijdens het Grote Studentenstad Debat maandagavond.

Meer studentenkamers, meer woningen voor starters, meer werk voor beginnende academici. De politieke partijen willen het allemaal, zo bleek tijdens het Grote Studentenstad Debat maandagavond.

Veel werd uit de kast gehaald om het Grote Studentenstad Debat in het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) aan het Domplein te laten flitsen. Een volle zaal studenten, factcheckers om de uitspraken van de politici te controleren, filmpjes over de belangrijkste studententhema’s en stellingen waarbij de politici met een rode of groene kaart hun mening moesten laten zien. Er was een site met livestream, waarop bovendien de meest opvalllende quotes werden uitgelicht. Wat ontbrak waren politici die sterk van mening verschilden. De zeven aanwezige partijen bleken allemaal het allerbeste voor te hebben met de studenten.

Dit college komt op stoom

Zo konden ze zich goed vinden in het huidige beleid van het gemeentebestuur om meer studentenkamers te realiseren. Het streefaantal van 4000 nieuwe kamers werd door alle partijen onderschreven. “Dit college komt op stoom. Van mij mogen ze doorpakken tot 7000 kamers,” zei Maarten van Ooijen van de ChristenUnie. Hij werd echter teruggefloten door factchecker Ton Jochems, directeur van studentenhuisvester SSH. “Met meer dan 4000 studentenkamers is het probleem opgelost. Ga je voor meer kamers, dan krijg je leegstand.” De wachttijd bij de SSH loopt snel terug, de afgelopen jaren van 24 naar 12 maanden. Ook moet de particuliere markt aantrekkelijker worden. “Nu moeten kamerverhuurders veel geld betalen voor een vergunning om kamers te mogen verhuren. Dat moet anders”, meent Queeny Rajkowski van de VVD.
Heleen de Boer van GroenLinks voegde toe: “Wij willen de verhuur soepeler maken, maar dan alleen voor huisbazen die via een keurmerk kunnen aantonen dat ze een goede verhuurder zijn."

Iedereen wil in Utrecht wonen

Ook was er een discussie over starterwoningen. Wie is afgestudeerd moet vanwege het campuscontract zijn of haar kamer uit. Wat dan? Voor de starters zijn er te weinig alternatieven. “Iedereen wil in Utrecht wonen”, zei Nicole van Gemert van de SP vertwijfeld. Er liggen plannen op tafel om leegstaande kantoorpanden geschikt te maken als starterwoning. Maar ja, hoe zorg je voor doorstroming? Ter sprake kwam het idee om ook voor starters op de woningmarkt tijdelijke contracten te regelen. Ze mogen dan vijf jaar in een woning blijven, daarna moeten ze weer doorstromen.” CDA en Student & Starter onderschrijven dit voorstel. GroenLinks was tegen. “Je mag niet aan de huurrechten van mensen tornen, en al helemaal niet als er geen alternatief is.”

Afgestudeerden vertrekken of nemen een baan aan onder hun niveau. En dat is een vorm van braindrain.

Los van de vraag waar afgestudeerde studenten kunnen gaan wonen (70 procent verlaat de stad omdat ze geen woning kunnen krijgen, luidde een stelling van het debat) is het ook de vraag of ze in Utrecht een baan kunnen vinden. “Afgestudeerden kunnen geen baan op niveau vinden”, legde factchecker Anna Grebenchtchikova van het CNV uit. “Ze vertrekken of nemen een baan aan onder hun niveau. En dat is een vorm van braindrain.”

De politici hadden ook hier tal van oplossingen. Utrecht wil meer bedrijven binnenhalen en meer stage- en leerplekken regelen voor pasafgestudeerden. “Al mogen dat niet goedkope arbeidsplaatsen zijn. Je moet bij een stage echt wat leren”, zei Nicole van Gemert van de SP. Bram Fokke van D66 had nog twee andere ideeën: “Geef zzp’ers ook binnen de gemeenteorganisatie een kans en maak een expatcentrum voor buitenlandse werknemers van Utrechtse bedrijven."

Ik ben voor, maar onze wethouder Spigt vindt het helaas te duur

De ChristenUnie kwam ook hier weer met een oplossing: de startersbeurs. Bedrijven die een starter aannemen krijgen een tijdelijke vergoeding. In andere steden schijnt dit al te werken. Ook hier weer veel instemming. Maar waarom is het dan nog niet ingevoerd? “Ik ben voor, maar onze wethouder Spigt vindt het helaas te duur”, vertelde Marleen Haage van de PvdA.

Tot slot ging het debat over de binding van de student met de stad. “Eén op de vijf inwoners van deze stad is een student”, vertelde collegevoorzitter Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht aan het begin van de avond. “Dat mag de gemeente zich wel wat meer realiseren. Studenten die met een initiatief komen, worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd.”

Het werd een vreemde discussie. Studenten zijn vrij actief te zijn, vrijwilligerswerk te doen, maar dat is hun eigen verantwoordelijkheid. En volgens het CDA gebeurt dat al genoeg, denk aan het Happietaria.

In de praktijk blijkt dat ambtenaren lang niet altijd open staan voor deze cultuuromslag

De gemeente zou wel de kennis van studenten meer kunnen gebruiken, bijvoorbeeld die van studenten van de Universiteit Utrecht die veel weten over alternatieve energiebronnen. “Wij willen sowieso inwoners betrekken bij het maken van plannen in de stad,” vertelde Heleen de Boer. “Maar in de praktijk blijkt dat lastig omdat ambtenaren lang niet altijd open staan voor deze cultuuromslag.”

Behoud vrije sluitingstijden

Aan het eind van het debat mochten de partijen nog één keer vertellen waarom studenten op hen zouden moeten stemmen. De SP en de ChristenUnie vroegen de studenten verder te kijken dan hun neus lang is en ook oog te hebben voor zwakkere stadsbewoners. De VVD was de enige die het uitgaan op de agenda zette. Behoud vrije sluitingstijden, was het parool. Ook daar bleek iedereen weer voor. GroenLinks maakte daarbij het voorbehoud dat studenten geen overlast moesten veroorzaken wanneer ze diep in de nacht naar huis gaan.

Facebook Twitter Whatsapp Mail