Petitie aan UU: doe niet mee aan 'racistische' Sinterklaasintocht

Sinterklaas wordt ieder jaar in het Academiegebouw verwelkomd door een lid van het college van bestuur.

Het universiteitsbestuur moet niet deelnemen aan de Sinterklaasintocht in Utrecht. Dat staat in een internetpetitie die op moment van schrijven door 222 mensen is ondertekend.

(* Update: dit artikel is aangepast en aangevuld na een gesprek met een van de initiatiefnemers van de petitie)

Moeten Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op 16 november in het Academiegebouw zoals elk jaar verwelkomd worden door een lid van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht? De opstellers van een internetpetitie vinden van niet. De Universiteit Utrecht zou niet mee moeten werken aan een in hun ogen racistisch volksfeest.

Deelname aan de Sinterklaasintocht staat volgens de petitieopstellers haaks op de missie van de Universiteit Utrecht, namelijk om " bij [te] dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken". Het zou een "impliciete bevestiging" zijn van de "racistische dimensies" die de Sinterklaasviering kenmerken.

De petitie is expliciet gericht aan medewerkers, studenten en alumni van de Universiteit Utrecht. Zij worden gevraagd om de petitie te ondertekenen en aan te geven wat hun band is met de UU.

Op zondag 16 november zal de Sint circa 15.00 uur aankomen op het Domplein. Daar worden hij en zijn Pieten - net als ieder jaar - in het Academiegebouw verwelkomd door een lid van het college van bestuur van de UU. Dat bestuurslid verschijnt vervolgens ook met Sinterklaas op het balkon van het Academiegebouw.

De petitie is een initiatief van drie UU-studenten. "Het Sinterklaasfeest bevestigt een racistische traditie, wij willen niet dat onze rector daar aan meewerkt", zegt student Alexander Beunder in een telefonische toelichting.

Beunder kondigt ook "een dag van actie" aan. Op woensdag 12 november zullen hij en zijn medestanders rondom universitaire gebouwen handtekeningen verzamelen die hij daarna wilt aanbieden aan het universiteitsbestuur.

Beunder is ook lid van de Kritische Studenten Utrecht (KSU). De KSU organiseerde eind 2013 een debat over Zwarte Piet. Twee van de sprekers werden voorafgaand aan dat debat bedreigd en en durfden daarom niet naar de debatlocatie te komen.

De Universiteit Utrecht laat via een woordvoerder weten dat de petitieorganisator is uitgenodigd voor een gesprek. Beunder zegt nog geen uitnodiging ontvangen te hebben maar dat hij graag op gesprek komt. 

De volledige tekst bij de petitie:

Geachte Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht,
In overeenstemming met de missie van de Universiteit Utrecht, die verklaart dat het een van de doelen van de universiteit is om "bij [te] dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken", stellen wij voor om het volgende maatschappelijke vraagstuk publiekelijk en expliciet aan te kaarten.

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, erkennen de impliciete discriminatoire dimensies van de Nederlandse traditie 'Sinterklaas en Zwarte Piet'. Wij beseffen dat de traditie door velen, waaronder leden en alumni van de Universiteit Utrecht, als diep beledigend ervaren wordt. De racistische toon die een groot deel van het publieke debat van de afgelopen jaren gekenmerkt heeft wijzen wij ten sterkste af. Daarbij wijzen we u op de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die in Juli 2014 de uitspraak deed dat het Zwarte Piet karakter een negatief stereotiep is dat beledigend is voor de zwarte gemeenschap.

In het licht hiervan vragen wij u, als de hoogste vertegenwoordiger van onze universiteit, om niet deel te nemen aan een impliciete bevestiging van deze racistische dimensies door Sinterklaas en Zwarte Piet op 16 november 2014 onkritisch te verwelkomen. In uw functie als Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht vragen wij u om publiekelijk aan te geven dat onze universiteit de processen van uitsluiting en discriminatie die de Zwarte Piet figuur en het Nederlandse publieke debat rond dit thema gekenmerkt hebben, erkent en afwijst.

Advertentie