Petitie: behoud wetenschapslessen voor basisschoolleerlingen

Foto 1: Het succesvolle initiatief Meet the Professor van het Utrechtse wetenschapsknooppunt. Foto 2: De overhandiging van de petitie in Den Haag (foto Kees Rutten)

Al op de basisschool komen leerlingen in aanraking met wetenschap en techniek, dankzij twaalf wetenschapsknooppunten. Nu vechten deze met een petitie voor hun voortbestaan. De toekomst van het Utrechtse knooppunt is voorlopig verzekerd.

Ruim honderd Utrechtse hoogleraren in toga fietsten naar basisscholen in de stad om te vertellen over hun onderzoek. Het lustrumevenement Meet the Professor was dit voorjaar een van de meest in het oog springende initiatieven van het wetenschapsknooppunt van de UU. Andere bekende initiatieven zijn de lesprogramma’s voor kinderen in het Universiteitsmuseum en de Summerschool Junior.

In Nederland verbinden twaalf wetenschapsknooppunten basisscholen met pabo’s en de universiteiten. Ze vertellen mooie verhalen over het enthousiasme van leerlingen en het effect dat ze teweegbrengen. Maar in veel steden dreigen de knooppunten te verdwijnen omdat er dit jaar een einde komt aan hun subsidie.

De knooppunten gingen in 2009 van start gegaan met steun van het ministerie van OCW en het Platform Bèta Techniek. Het idee was om de interesse in de wetenschap en techniek al op jonge leeftijd aan te wakkeren. Er zijn speciale lesprogramma’s ontwikkeld waar leerlingen van honderden scholen aan meedoen. Leraren hebben geleerd hoe ze kinderen het ‘onderzoekend leren’ kunnen bijbrengen.

Maar de wetenschapsknooppunten vallen enigszins tussen de wal en het schip: ze verzorgen geen hoger onderwijs, maar ook geen gewoon primair onderwijs. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft in 2012 al eens de helpende hand toegestoken en een eenmalige subsidie verstrekt. Nu moeten ze ergens anders hun geld vandaan halen.

In Utrecht vindt het College van Bestuur het voortbestaan van het knooppunt van belang. Het universiteitsbestuur besloot om de komende vijf jaar de kosten van de organisatie die met drie medewerkers is gehuisvest in het Universiteitsmuseum voor zijn rekening te nemen. Andere universiteiten aarzelden.

De Utrechtse rector Van der Zwaan zette de dreigende teloorgang van de wetenschapsknooppunten daarom op de agenda van het rectorenoverleg van de VSNU. Die beloofden samen anderhalf miljoen vrij te maken op voorwaarde dat het ministerie van Onderwijs eenzelfde  bedrag bijdraagt. Voor dat voorstel vonden de universiteiten tot nu toe geen gehoor in Den Haag.

Met een petitie proberen de wetenschapsknooppunten het ministerie van Onderwijs te overtuigen om toch ook anderhalf miljoen euro per jaar uit te trekken voor de wetenschapsvoorlichting aan kinderen en jeugd. In Den Haag overhandigden leraren de petitie met bijna 3800 handtekeningen dinsdagmiddag aan Tweede Kamer-leden. De Utrechtse rector Bert van der Zwaan en VSNU-voorzitter Karl Dittrich waren daarbij aanwezig.

En nu is het afwachten. De OCW-begroting moet nog besproken worden in de Tweede Kamer. Wie weet komt het geld toch nog ergens tevoorschijn.

Advertentie