Petitie: meer aandacht voor wetenschappers met jonge kinderen

Vijf onderzoekers van de TU Delft willen meer aandacht voor wetenschappers met jonge kinderen. Nu houdt de cao er te weinig rekening mee, zeggen ze in een petitie.

Al meer dan zevenhonderd onderzoekers en hoogleraren hebben de petitie ondertekend. Tenure trackers zijn onderzoekers die vijf tot zeven jaar de tijd krijgen om door te groeien tot hoogleraar. Hun contracten zijn tijdelijk en worden alleen verlengd als ze aan de tussentijdse eisen voldoen. Ouderschap kan dit in de weg staan. Vooral vrouwelijke onderzoekers hebben hier last van.

Daarom moet de cao worden aangepast, vinden vijf tenure trackers van de TU Delft. Ze willen dat jonge moeders een jaar extra de tijd krijgen om aan de eisen te voldoen. En dat geldt ook voor jonge vaders: de tijd die zij kwijt zijn aan het ouderschapsverlof, zouden ze moeten kunnen inhalen.

“Overal ter wereld wordt gewerkt onder deze voorwaarden, behalve in Nederland”, zegt initiatiefnemer Liedewij Laan van de TU Delft. “Er is nu geen beleid. Vroeger waren er geen vrouwen die het tenure track volgden. Degenen die dit wel deden, kregen geen kinderen of werden in geval van zwangerschap als uitzondering gezien. Deze gedachte is achterhaald en moet anders.”

Het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren steunt de eisen. Gesprekken met het ministerie van OCW en universiteitenvereniging VSNU liepen tot nu toe op niets uit.

Aanstaande dinsdag zullen de vijf onderzoekers de petitie aanbieden aan minister Bussemaker en VSNU-voorzitter Karl Dittrich. Er wordt dan gediscussieerd over de vraag hoe het aandeel vrouwelijke toponderzoekers kan worden vergroot.

Advertentie