Petitie studenten en docenten Geowetenschappen tegen pasjessysteem

“De kracht van Geowetenschappen is dat studenten  makkelijk bij docenten langs kunnen komen. Dat bepaalt ook de goede sfeer binnen de faculteit. Community building staat hoog op de agenda in het strategische plan van de faculteit. Dat komt in de nieuwbouw onder druk te staan”, vertelt Ellen Ootes, student Sociale Geografie en lid van de faculteitsraad. “Wij zijn bang dat studenten straks een receptionist moeten vragen de docent te bellen. Dat die dan naar beneden moet komen om in een speciaal lokaal de student te spreken. Dat zou een enorme drempel zijn.”

Studenten van de raad en de studenten van de studieverenigingen namen daarom het initiatief tot de petitie. Hierin vragen ze om elke student toegang tot de docent te bieden. Afgelopen week zijn de 250 handtekeningen aan het bestuur overhandigd.

Ook docenten ondersteunen de actie
Niet alleen studenten, ook docenten ondersteunen de actie. “Onze faculteit staat bekend om het goede contact tussen docent en student”, zegt docent Jos Bierbooms van Sociale Geografie. “Wij roepen de studenten ook op om langs te komen als ze een brandende vraag hebben.”

Bij de faculteitsraadvergadering van dinsdag vertelde het bestuur dat het ‘pasjessysteem’ een gepasseerd station is. Wel werd toegezegd dat masterstudenten die participeren in het onderzoek een pasje kunnen krijgen en zo dus makkelijk bij een docent kunnen aankloppen. Zowel Ootes als Bierbooms vinden dat ook bachelorstudenten zo’n pasje moeten krijgen. “In de bachelor wordt de basis gelegd voor goed contact met de docent. Op grond daarvan kiezen studenten voor een master”,  aldus Ootes.

Volgens faculteitsdirecteur Chris Marcelis kunnen  student en docent elkaar ook in de nieuwe situatie gewoon blijven ontmoeten. “Het gebouw is voor iedereen toegankelijk. Alleen moeten we de afspraken anders gaan regelen. Dat is nodig omdat we in het nieuwe gebouw efficiënt gebruik moeten maken van de ruimtes. Door deze nieuwe manier van werken zitten medewerkers met meer op een kamer, of soms in een open ruimte. Dan kan je als student dus minder makkelijk binnenvallen zonder anderen te storen.”  

Volgens Marcelis zijn docenten in de nieuwe situatie flexibel. Er zijn in het nieuwe gebouw ontmoetingsruimtes en docenten kunnen de studenten ook ontmoeten in het Koningsbergergebouw, het Buys Ballot of het Minnaertgebouw.

Het heeft het bestuur verbaasd dat de petitie al maanden rondgaat, maar dat er niet eerder bij een vergadering aan de bel is getrokken. “Dan hadden we het kunnen uitleggen”, zegt hij.  "We hadden juist naar aanleiding van de vragen bij de voorlichtingsbijeenkomst voor de hele faculteit een traject gestart om per departement met elkaar in dialoog te gaan, ook over de toegankelijkheid. Bij sommige departementen was het animo laag en dan vinden wij het vreemd dat daar wel de petitie ondertekend wordt. Overigens zijn de gestelde vragen en de antwoorden na te lezen op een speciale verbouwingssite."

Ootes en Bierbooms leggen uit dat studenten en docenten niet alleen uitleg  willen, maar dat er wat met de bezwaren gedaan moet worden. Woensdag is een bijeenkomst tussen de studenten en het faculteitsbestuur naar aanleiding van de petitie.

Advertentie