Piet Hoekstra benoemd tot decaan van faculteit Geowetenschappen

Hoekstra was al sinds 2011 vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs in het faculteitsbestuur. Vanaf juli 2014 trad hij op als waarnemend decaan omdat voorganger Van Kempen zijn functie om gezondheidsredenen moest neerleggen.

De in Utrecht gepromoveerde Hoekstra is gespecialiseerd in de morfologie van kust- en deltasystemen. Op dit moment is hij onder andere verantwoordelijk voor een groot onderzoek in de Mekong-delta in Vietnam naar de relatie tussen toenemende verstedelijking, grondwaterwinning en bodemdaling.

Hoekstra's benoeming tot decaan werd woensdag bekendgemaakt. Hij werd - zoals gebruikelijk bij de aanstelling van nieuwe decanen - benoemd door het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

Begin deze maand protesteerde een faculteitsraadslid in een DUB-artikel tegen de benoemingsprocedure. Hij stoorde zich er aan dat hij en zijn collega-raadsleden pas op de ochtend voor de benoeming geïnformeerd werden over de kandidaat. De raad zou geen enkele invloed op de besluitvorming hebben.

Na verschijning van dat artikel liet collegevoorzitter Marjan Oudeman aan DUB weten dat er juist extra tijd is gemaakt om het oordeel van de faculteitsraad mee te nemen in de procedure. In een bericht op intranet staat dat de faculteitsraad positief staat tegenover de benoeming.

Advertentie