De winnaars vlnr: Pieter Doevendans en Bert Leufkens (10 promoties), Max Viergever en Frans Moll (9 promoties), Carl Moons en Arno Hoes (8 promoties)

Pieter Doevendans en Bert Leufkens promotoren van 2016; aantal UU-promoties stabiliseert

Body: 

Met beiden tien promovendi delen cardioloog Pieter Doevendans en farmaco-epidemioloog Bert Leufkens dit jaar de titel ‘Promotor van het jaar’. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van DUB. Na een periode van forse groei neemt het aantal UU-promoties niet verder toe. Er promoveren nog altijd meer vrouwen dan mannen.

Met beiden tien promovendi delen cardioloog Pieter Doevendans en farmaco-epidemioloog Bert Leufkens dit jaar de titel ‘Promotor van het jaar’. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van DUB. Na een periode van forse groei neemt het aantal UU-promoties niet verder toe. Er promoveren nog altijd meer vrouwen dan mannen.

Terwijl Doevendans de titel ook twee jaar geleden al in de wacht wist te slepen, is het voor Leufkens de eerste keer dat hij zich ‘Promotor van het Jaar’ mag noemen. Wel was de voormalig decaan van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen er in 2002 al dichtbij met acht begeleide promoties, maar dat jaar bleven de broers Anton en Jos Beijnen hem nipt voor.

Promotor van het jaar 2016

Tien promoties
Pieter Doevendans (Geneeskunde)
Bert Leufkens (Bèta/Farmacie)

Negen promoties
Frans Moll (Geneeskunde)
Max Viergever (Geneeskunde)

Acht promoties
Arno Hoes (Geneeskunde)
Carl Moons (Geneeskunde)

Zeven promoties
René Kahn (Geneeskunde)

Zes promoties
Paul van Diest (Geneeskunde)
André Faaij (Geowetenschappen)
Cor Kalkman (Geneeskunde)
Bert Weckhuysen (Bèta/Scheikunde)

Uit de meest recente telling blijkt dat het aantal promoties aan de UU na een periode van forse groei voor het tweede jaar op rij gelijk is gebleven. In totaal kregen vorig jaar 553 promovendi hun bul uitgereikt. In 2014 waren dat er 555, terwijl de teller een jaar later bleef staan op 554.

Zoals altijd namen de twee ‘reuzenfaculteiten’, Geneeskunde en Bètawetenschappen, het leeuwendeel van de promoties voor hun rekening. In de medische faculteit werd de doctorsbul vorig jaar 219 maal uitgereikt, terwijl 122 bètapromovendi de eindstreep passeerden. Opmerkelijk is de groei van het aantal promoties in de REBO-faculteit, waar in 2016 een recordaantal van 36 nieuwe doctores kon worden verwelkomd.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                   
Geneeskunde 133 152 156 192 184 198 220 227 219
Betawetenschappen 115 159 139 132 140 147 125 119 122
Geowetenschappen 36 38 38 24 45 40 43 53 46
Geesteswetenschappen 42 35 45 34 47 35 56 46 45
Diergeneeskunde 37 48 35 40 27 44 41 37 44
Sociale Wetenschappen 35 35 35 46 50 45 46 47 41
REBO 17 33 21 17 25 33 24 25 36
                   
Totaal 415 500 469 485 518 542 555 554 553

Ook het aantal vrouwelijke promovendi groeit in Utrecht niet verder. Zoals al een aantal jaren gebruikelijk, was ook in 2016 een meerderheid van de Utrechtse gepromoveerden vrouw. Vergeleken met het topjaar 2014 (304 vrouwen) liep hun aantal vorig jaar echter licht terug. Vooral in de faculteit Bètawetenschappen lieten de vrouwelijke promovendi het in 2016 afweten, terwijl ook bij Sociale Wetenschappen een lichte teruggang valt te bespeuren. Opmerkelijk daarentegen is de toename van het aantal vrouwelijke promovendi bij Diergeneeskunde, waarmee de medische hoek van de UU zich (in ieder geval bij studenten en promovendi) profileert als waar vrouwenbolwerk. 

   2012
Man-vrouw
2013
Man-vrouw
2014
Man-vrouw
2015
Man-vrouw
2016
Man-vrouw
           
Geneeskunde 80   -  104 79  -   119 88  -  132 100  - 127 88  -  131
Betawetenschappen 84  -    56 82  -    65 75  -   50 66  -     53 80  -    42
Geowetenschappen 23  -    22 21  -   19 20  -   23 38  -     15 24  -    22
Geesteswetenschappen 25  -    22 19  -   16 27   -  29 25  -     21 26  -    19
Diergeneeskunde 13  -   14 17 -    27 18   -  23 14  -     23 10  -    34
Sociale Wetenschappen 19  -   31 12   -  33 10  -   36 16  -     31 15  -    26
REBO   8   -  17 11   -   22 13  -   11   7   -   18 18  -   18
           
TOTAAL 252  - 266 241 -  301 251  -  304 266 - 288 261  -  292

Supervisor of the year
De telling van DUB is al bijna dertig jaar uitsluitend gebaseerd op aantallen promoties. De laatste jaren werd in toenemende mate duidelijk dat binnen de academische wereld ook behoefte bestaat aan een meer inhoudelijke beoordeling van de kwaliteiten van promotoren. Om die reden werd in 2014 door het Promovendi Netwerk Nederland de eerste ‘Supervisor of the year’ verkiezing georganiseerd. Die landelijke verkiezing, waarvoor promotoren door hun promovendi worden voorgedragen, werd dit najaar gewonnen door de Utrechtse hoogleraar klinische psychologie Marcel van den Hout.

Begin vorig jaar kreeg dit landelijke initiatief in Utrecht navolging. Promovendi van Life Sciences organiseerden toen een verkiezing van zowel de beste promotor als de beste copromotor van hun graduate school. Winnaars werden Frank Huisman (Geneeskunde) en Ellen Koster (Farmacie). Dit jaar organiseert de PhD-council van de Graduate School of Life Sciences de verkiezing voor de tweede maal, opnieuw alleen voor (co)promotoren uit de biomedische hoek van de UU. Tijdens de jaarlijkse PhD-dag van Life Sciences op 3 februari worden de winnaars bekend gemaakt.


 

Utrechtse promotoren vanaf 1900    

1. M. Viergever (Geneeskunde, 1988)                                   135
2. J. Beijnen (Farmacie, 1994)                                              111
3. J. Verhoef (Geneeskunde, 1980)                                       110
4. D. Grobbee (Geneeskunde, 1997)                                     105
5.  W. Seinen (Biologie / Dierg, 1984)                                    101
     W. Mali (Geneeskunde, 1989)                                          101
7. L. Ornstein (Natuurkunde, 1914)                                        93
8. R. Kahn (Geneeskunde, 1993)                                          87
9. D. de Wied (Geneeskunde, 1963)                                      86
10. J. Sixma (Geneeskunde, 1975)                                       82
11. J. Vliegenthart (Scheikunde, 1980)                                  81
12. W. Gispen (Geneeskunde, 1980)                                     80
13. J. Clevers (Geneeskunde, 1991)                                     77
14. M. Werger (Biologie, 1980)                                              76
15. J. Geus (Scheikunde, 1980)                                            75
16. P. Doevendans (Geneeskunde, 2004)                              72
17. J. Overbeek (Scheikunde, 1946)                                     71
18. H. Zwaardemaker (Geneeskunde,1897)                          67
19. C. Went (Biologie, 1896)                                                64
20. J. Bijlsma (Geneeskunde, 1990)                                     63
       P.  Endt (Natuurkunde, 1955)                                        63
        W. Hennink (Farmacie, 1992)                                       63

In deze lijst zijn alleen promoties aan de (Rijks)Universiteit Utrecht meegeteld. Tussen haakjes het jaar van aanstelling als hoogleraar in Utrecht.

 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail