Pilot met internationale studenten op hospiteerlijsten van SSH

Barbecue bij het IBB. Foto: Annelies Waterlander

Met de proef komt de SSH tegemoet aan de wens van de UU en van de gemeente Utrecht om de huisvestingssituatie van de internationale studenten te verbeteren. Met de recente toename van het aantal studenten dat vanuit het buitenland in Utrecht komt studeren, groeit ook de druk op de kamers die de UU voor deze groep studenten reserveert. Bovendien is er juist aan het begin van het academisch jaar een piek in de woningnood bij internationale studenten. Deze maand maakte de UU zelf bekend ook verschillende maatregelen te nemen.

Volgens strategiemanager Roeland Kreeft is het tijdens de proef de bedoeling dat de helft van de lijst met namen van kamerzoekers die de SSH aan eenheden verstrekt, uit internationale diplomastudenten zal bestaan. Daarbij gaat het om studenten die een hele bachelor- of master in Utrecht komen en op zoek zijn naar huisvesting. Naar schatting komen er in de proefperiode zo’n 250 kamers beschikbaar op SSH-complexen

Als internationale diplomastudenten reguliere SSH-kamers bemachtigen, komen er meer ‘shortstaykamers’ beschikbaar voor uitwisselingsstudenten die tijdelijk in Utrecht studeren, zo hoopt Kreeft: “Nu is het zo dat diplomastudenten in zo’n shortstaykamer terechtkomen en daar na een jaar weer uitmoeten. Op dat moment hebben ze nog niet voldoende wachttijd opgebouwd om in aanmerking te komen voor een reguliere SSH-kamer.”

Uit onderzoek van de belangenbehartiger voor huisvesting voor internationale studenten ISHA bleek vorig jaar dat SSH-bewoners niet staan te springen om internationale huisgenoten. Ze vrezen vooral taal- en cultuurverschillen. Eerder leidde het plaatsen van internationale studenten in het SSH-complex aan de Cambridgelaan tot onrust.

Kreeft zegt “benieuwd” te zijn wat de proef gaat opleveren. Volgens hem zijn er bij eerdere pilot in internationaal gemengde huizen al positieve ervaringen opgedaan met het hospiteren via Skype. “Dat werkt heel goed.”

Over de te verwachten kritiek dat internationale studenten nu voorrang krijgen boven Nederlandse studenten die een lange wachttijd moeten opbouwen, zegt Kreeft: “De SSH heeft tot doel om studenten van de UU en de HU te huisvesten. Het maakt voor ons geen verschil waar deze studenten vandaan komen. Er kan dus ook nooit sprake zijn van ‘verdringing’. We zien nu juist dat internationale studenten nauwelijks kans maken op een reguliere kamer. Daarom onderzoeken we hoe we dat kunnen verbeteren.”

Advertentie