Plannen uitgelekt: beurs uitwonende studenten omhoog

Foto Pixabay

De plannen zijn bedoeld om het verlies aan koopkracht door de gestegen inflatie enigszins te dempen. De verhoging van de beurs voor uitwonenden gaat volgens RTL Nieuws 250 miljoen euro per jaar kosten. Het precieze bedrag per student staat er niet bij.

Het is ook nog niet bekend waar het geld vandaan komt. Als het ministerie van OCW deze miljoenen (deels) zelf moet opbrengen, dan betekent het een bezuiniging op onderwijs en onderzoek, waar net vele honderden miljoenen voor zijn uitgetrokken.

De basisbeurs komt overigens pas per september 2023 terug, en alleen voor studenten die er nog recht op hebben. Dat zijn studenten in hun ‘nominale’ studietijd. Langstudeerders krijgen geen beurs.

Deze week meldde het Nibud dat de hoge inflatie studenten hard kan treffen. Ook sommige ouders lijden eronder. Als ouders anderhalf keer modaal verdienen (3.843 euro netto per maand), hebben hun kinderen geen recht op een aanvullende beurs en moeten ze flink bezuinigen om de ouderlijke bijdrage te kunnen betalen.

Energietoeslag
Het kabinet treft nog meer maatregelen in petto. Lagere inkomens krijgen dit jaar een energietoeslag van 1300 euro en die maatregel wordt verlengd, zegt RTL Nieuws. Dus krijgen armere huishoudens dit geld volgend jaar ook.

Dat is misschien goed nieuws voor studenten, want het zou kunnen dat zij ervoor in aanmerking komen. Een student won deze zomer een rechtszaak over de energietoeslag van de gemeente Nijmegen. De gevolgen van dat vonnis moeten nog duidelijk worden. Net kwam naar buiten dat wethouders van studentensteden vinden dat studenten die het financieel zwaar hebben inderdaad een tegemoetkoming moeten krijgen, maar dat dit op landelijk niveau moet gebeuren omdat de gemeenten niet de mogelijkheden hebben om na te gaan welke studenten wel en geen recht hierop zouden hebben.

Voor studenten met een bijbaan is ook het minimumloon interessant: daar komt per 1 januari 10 procent bij. Verder gaat de zorgtoeslag met zo’n 35 euro per maand omhoog en kunnen mensen ook meer huurtoeslag krijgen.

Uitlekken
Eigenlijk zouden de plannen voor de nieuwe Rijksbegroting pas op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) naar buiten moeten komen, maar het is inmiddels traditie dat de plannen uitlekken.

Deze week maakte minister Dijkgraaf bekend dat het collegegeld volgend jaar minder snel zal stijgen dan gevreesd. Dat was echter geen koopkrachtmaatregel, onderstreepte het ministerie, maar een verbetering van het systeem. Het collegegeld gaat in september 2023 met 105 euro omhoog.

Advertentie