Planning Uithoflijn onder druk; vertragingen mogelijk

De Uithoflijn. Afbeelding uit bestuurlijke voortgangsrapportage van de Provincie en de Gemeente Utrecht, 2016

De bouw van de lijn lijkt op twee plekken vertraging op te lopen: in het stationsgebied en op het stuk tussen de Adama van Scheltemabaan en eindhalte P+R De Uithof. Het college van Burgemeester & Wethouders heeft samen met aannemer BAM CUU een nieuw plan opgesteld.

Om de oorspronkelijke planning te halen op het traject tussen de Adama van Scheltemabaan en P+R De Uithof, is besloten meer personeel in te zetten en langer door te werken. Ook wordt het riool onder de kruising Heidelberglaan-Universiteitsweg-Bolognalaan niet meer geheel vervangen maar van binnenuit opgeknapt. Verwacht wordt dat hierdoor in oktober 2017 toch de eerste testritten op dit deel van het traject kunnen worden uitgevoerd.  

Situatie stationsgebied
Gecompliceerder is de situatie in het stationsgebied, waar het risico op vertragingen ‘groot’ is. “De geplande vastgoedontwikkelingen in het stationsgebied houden geen gelijke tred met de integrale planning van de Uithoflijn”, zo staat te lezen in de voortgangsrapportage van de Uithoflijn.

Om de vele bouwende partijen in het stationsgebied de ruimte te geven, is besloten de bushaltes bij het (toekomstige) bus- en tramstation aan de centrumzijde van Utrecht CS later aan te leggen. Dit betekent tegelijkertijd dat de tijdelijke bushaltes op het Jaarbeursplein langer in gebruik blijven, namelijk tot aan december 2018. Daarnaast wordt het ‘test- en proefbedrijf’ ingekort, om mogelijk toch volgens de oorspronkelijke planning te rijden.

Ook wordt er een alternatief uitgewerkt om een deel van de tramlijn nabij het bus- en tramstation anders aan te leggen. Door deze tijdelijke verbinding kunnen de Uithof-trams toch van en naar de remise rijden. 

Een alternatieve dienstregeling is óók nog een optie. In dat geval zou de Uithoflijn in eerste instantie gaan rijden tussen station Vaartsche Rijn en De Uithof, en blijft buslijn 12 langer bestaan. In een brief die het college van B&W aan de gemeenteraad stuurde, staat dat 'knooppunt Vaartsche Rijn' zo verder ontwikkeld kan worden en 'de gerealiseerde infra en het trammaterieel' benut kan worden.

Advertentie