Ploeterhoekje helpt studenten met statistiek

Foto's DUB

Methoden & Statistiek is een bekend struikelvak voor eerste en tweedejaars Sociale Wetenschappen. Zij kunnen nu terecht in een Stat Corner in de Universiteitsbibliotheek, met gratis boeken en extra ondersteuning.

“Kijk”, zegt Kirsten Namesnik, docente Methoden & Statistiek bij Sociale Wetenschappen, terwijl ze  met haar arm wijst naar de lange rijen met kasten met boeken. “Daar zie je toch bijna geen student meer lopen. Je gaat gewoon niet vaak meer naar de bieb om je informatie op te zoeken. Internet heeft dat helemaal overbodig gemaakt.”

We lopen door de ruime zalen van de UB in De UIthof, waar studenten, in opperste stilte, allemaal keurig gebogen zitten over laptop en boeken. “Tegenwoordig zoek je alles op je laptop op. Maar er is wel behoefte aan een plek waar ze samen kunnen werken aan opdrachten. Dat proberen we in onze nieuwe Stat Corner voor elkaar te krijgen.”

Studieboeken voor eerste en tweede jaar
De statistica opperde bijna een jaar geleden het idee om van het al jaren niet helemaal opgemaakte UB-budget voor nieuwe boeken, studieboeken voor eerstejaars en tweedejaars te kopen. Die moesten ze kunnen raadplegen op een ontmoetingsplek, zonder ze zelf te hoeven aanschaffen. “Dat scheelt ze al snel 170 euro.” Namesnik dacht daarbij aan de ontmoetingsplekken in de bibliotheek waar studenten aan de universiteit van Maastricht zich verzamelen. “De bieb is daar het centrum van studeren geworden. Daar gaat een enorme leerdynamiek van uit.”

Statistiek en Methoden is grootste struikelblok 
Zouden de eerste- en tweedejaars voor wie Methoden & Statistiek het grootste struikelblok vormt, hierbij niet gebaat kunnen zijn? "Samenwerking is het hele idee achter het nieuwe leren: community-learning. Je beschikt immers allemaal over je eigen vermogens die tot uiting komen in de groep. Ik zou willen dat de studenten elkaar hier opzoeken om samen aan opdrachten te werken. Er is geen betere manier om dingen te leren dan door ze anderen uit te leggen."

De Stat Corner moet dan ook geen stilteplek zijn zoals een studieplek. "Er moet juist bedrijvigheid zijn. Je moet er juist met elkaar kunnen overleggen. Iedereen die behoefte heeft aan steun bij zijn opdrachten statistiek moet elkaar hier gaan ontmoeten. In de studielandschappen op de faculteit zie je vaak dat studenten in steeds dezelfde groepjes en kliekjes gaan zitten."

Stat Corner is nu geopend
Namesnik kaartte het idee aan bij de bibliotheek en pas geleden is de Stat Corner geopend met een jaar vertraging. “Het is jammer dat het ons niet is gelukt de corner al bij het begin van het studiejaar te openen. Dan hadden we het meteen aan de nieuwe lichting kunnen aanbieden.”

Perfecte plek om aan vaardigheden statistiek te werken
Wat nog moet verbeteren is de bewegwijzering. Pas bij de leerplek op de derde verdieping aangekomen, komen we het eerste bordje met Stat Corner erop tegen. Maar daar verspert een lint de weg om naar binnen te gaan. “Tsjonge”, verzucht Namesnik, “dat nodigt natuurlijk ook niet uit.” Ze schuift het lint weg.

De Stat Corner is een ruime open plek met twee grote tafels, twee kleine, twee computers en een whiteboard. Het is er rustig, maar je hoeft er je adem niet in te houden. In de kast staan de studieboeken Methoden & Statistiek voor de eerste en tweedejaars. “We hebben met de docenten afgesproken dat we hier ook spreekuur gaan houden. Aan de andere kant willen we ook weer niet dat we de sfeer veranderen door te veel aanwezig te zijn. Dan voel je je als student toch minder vrij.”

Namesnik opperde aan de UB om de Corner nog wat meer aan te kleden. Een mooie poster van Einstein of Fischer. Wat leuke citaten. Maar volgens de UB mag er van de architect niets aan de muur worden opgehangen.

Studeren is geen eenzame bezigheid meer
Voor de bibliotheek is het een pilotproject. Ze willen zien of het succesvol is. Want de UB begrijpt ook wel dat haar functie aan het veranderen is. Er verdwijnen steeds meer kasten voor studieplekken. Het leren is veranderd. Wat er op scholen al aan de gang is, zie je nu ook op het hoger onderwijs terug. Studeren is geen eenmanszaak meer. Er komen steeds meer ontmoetingsplekken om te studeren.

Ondertussen heeft de eerste student de weg naar de Stat Corner gevonden. “Die was dolblij dat hij hier de studieboeken kon vinden die hij anders zelf had moeten kopen.”

Advertentie