Politici vragen Utrechtse studenten beschaafd om hun stem

Rick van der Zweth PvdA) en Tim Homan Student en Starter) in debat over de woningnood onder studenten Foto: DUB

In een volgepakte Conversatiezaal van het Gele Kasteel, de wat uitgeleefde uitvalsbasis van het USC aan het Janskerkhof, deden de veelal jonge Utrechtse politici hun best de standpunten van de partij over het voetlicht te brengen. De bijeenkomst voor de Utrechtse student was georganiseerd door studentenorganisatie Vidius, de koepel van gezelligheidsverenigingen FUG, de studenten van de Universiteitsraad van de UU en MUST, de vereniging van medezeggenschap van de Hogeschool Utrecht.

Barbecueën in het park
Ondanks de verkiezingskoorts bleef het een beschaafde bijeenkomst: de politici vlogen elkaar niet in de haren en het ruim tweehonderd koppen tellend publiek klapte gedwee voor elke politicus die het podium beklom. De politici viel geen instemmend gejoel maar ook geen afkeurend gemor ten deel. Nou ja, een keertje misschien, toen GroenLinks-lijsttrekker Heleen de Boer commentaar leverde op de stelling dat barbecueën in parken moet worden verboden vanwege de overlast en het zwerfafval. De Boer zich liet ontvallen dat het ‘niet het meest belangrijk onderwerp voor studenten’ is. Dat kwam haar te staan op enige hoon vanuit het publiek. Andere kritiekpuntje voor fijnproevers: de zaal stonk naar verschraald bier.

Het al dan niet verbieden van barbecueën in parken leidde niet tot fel debat. GroenLinks en opponent Willeke Bredewold van Stadsbelang Utrecht waren het roerend met elkaar eens: het moet mogelijk blijven, als de recreanten maar hun rommel opruimen. Wellicht dat vanwege de opzet van het debat de discussie soms doodsloeg: twee vertegenwoordigers van politiek partijen debatteerden aan de hand van een stelling. Ook een onderwerp over privacy en cameratoezicht leidde niet tot een fel dispuut. De opvattingen van Tess Meerding van de VVD en Saskia Soller van de Piratenpartij bleken onverwachts dicht bij elkaar te liggen: camera’s moeten kunnen maar niet teveel.

Tegenstellingen kwamen wel aan het licht als het ging over onderwerpen die met verkeer van doen hebben. Susanne Schilderman van D66 bleek fervent voorstander van het inrichten van meer ‘fietsstraten’ naar De Uithof waarbij automobilisten zich moeten aanpassen aan de fietsers. Maar volgens Agata Troost van de SP is dat geen oplossing voor de massale verkeersstromen in het Utrechtse. Eerder is de Burgemeester Reigerstraat omgetoverd tot fietsstraat maar dat werkte niet: fietsers voelen zich opgejaagd door auto’s en bussen. Liever ziet de SP een fijnmazig netwerk van het openbaar vervoer.

Fel debat over strenger vergunningbeleid
Meer vuurwerk kwam bij de stelling dat het makkelijker moet worden om bestaande huizen te splitsen (bijvoorbeeld middels een zogeheten omzetvergunning) zodat er meerdere studentenkamers in vertimmerd kunnen worden. Zet de PvdA en Student & Starter tegenover elkaar en er is debat. Tim Homan, lijsttrekker van Student & Starter, wees erop dat gemeenteraad heeft ingestemd met een strenger vergunningenbeleid waardoor de woningnood onder studenten en starters alleen maar groter wordt. Het omzetten van woningen in studentenhuizen moet dit tegengaan, vindt hij.

Zijn debatpartner Rick van der Zweth, lijsttrekker van de PvdA, is het daarmee oneens. Hij woonde zelf op een kleine zolderkamer in Lombok en later in een dure studio, betoogde hij, dus hij heeft ervaren hoe het is om op de particuliere markt te huren. Later telde hij zijn zegeningen in een goedkope en royale studentenflat van de SSH. ‘We moeten studentenwoningen bij blijven bouwen’, is zijn antwoord op het kamertekort. Dat wil Homan ook. ‘Maar we komen er niet met alleen bouwen.’ De twee worden het deze middag niet eens.

De discussie spitste zich toe op de plek in de stad waar studentenhuizen al dan niet wenselijk zijn. PvdA’er Van der Zweth wil omwille de leefbaarheid in populaire wijken het aantal studentenhuizen beperken. Wel opperde hij om huizen om te zetten tot studentenwoningen in buurten waar dit nog weinig gebeurt, vaak verder weg van het centrum. Maar dan alleen na raadpleging van de mensen die er wonen. Student Homan diende hem van repliek door de redenering om te draaien: wat als studenten nou eens zouden zeggen dat ze niet tussen ouderen en gezinnen met kinderen willen wonen? Hij oogstte applaus vanuit de zaal.

Een wijk met kutkinderen
Studenten uit het publiek mengden zich in het debat. De een: het argument van de leefbaarheid wordt misbruikt om studenten te weren. De ander: ik heb evenveel recht om in een wijk te wonen als gezinnen met die ‘kutkinderen’. ‘Het is geen studentje pesten maar bedoeld om de leefbaarheid te behouden’, probeerde lijsttrekker Van der Zweth. Hij stelde het publiek voor de keuze: ‘Wil je een peperdure bezemkast waar huisbazen veel geld voor cashen? Of een kwalitatief goede woning die een beetje van het centrum af ligt?’

En zo kon het gebeuren dat Student & Starter uitgeroepen werd tot winnaar van het debat: de partij stoot D66 en GroenLinks als grootste partijen deze middag van de troon. Voor aanvang van het debat bleek uit een poll dat 18 procent van de mensen in het publiek op Student & Starter zou gaan stemmen; na afloop is dit gegroeid naar 23 procent. GroenLinks zakte wat van 21 naar 19 procent, terwijl D66 kelderde van 21 naar 10 procent. De VVD leverde fors in en ging van 17 naar 12 procent. Nu nog het resultaat afwachten van de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart.

Advertentie