Premaster wordt in tweeën geknipt

Body: 

De eenjarige premasters van de faculteit Sociale Wetenschappen blijven grotendeels intact. In de nieuwe opzet moeten schakelstudenten een deel van de vakken volgen als contractstudent.

De eenjarige premasters van de faculteit Sociale Wetenschappen blijven grotendeels intact. In de nieuwe opzet moeten schakelstudenten een deel van de vakken volgen als contractstudent.

Studenten die na het hbo een universitaire master willen doen, moeten eerst een premaster volgen. Dat zijn momenteel in veel gevallen programma’s van één jaar. Maar door nieuwe landelijke richtlijnen gaat dat komend studiejaar veranderen. Onder meer bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Dat staat in een nota van de faculteit.

Het traject van premasters van Sociale Wetenschappen wordt vanaf studiejaar 2013-2014 teruggebracht van 60 naar 30 studiepunten (ec), omdat alleen programma’s van maximaal 30 ec nog tegen het lage collegeldtarief gevolgd kunnen worden.

Maar om de premasters inhoudelijk niet te verzwakken, moeten de schakelende hbo’ers eerst drie cursussen als contractstudent volgen. Ronden ze die met succes af, dan volgen ze vanaf februari een premastertraject van 30 studiepunten (ec). In totaal bestaat het programma uit 52,5 ec, ofwel zeven cursussen. In de nieuwe opzet betalen premasterstudenten voor het totale programma (contractonderwijs + verkort premastertraject) volgend studiejaar 2630 euro.

Het verkorten van het totale schakelprogramma naar een half jaar was geen optie voor de faculteit, vertelt vice-decaan Theo Wubbels. “We wilden de toelatingseisen niet verminderen. Een programma van 30 studiepunten biedt geen acceptabele voorbereiding op de master.”

In de eerste fase van het schakeljaar (het contractonderwijs) zal de nadruk worden gelegd op academische vaardigheden en statistiek. Wubbels: “Op deze onderdelen gaat het regelmatig mis bij studenten uit het hbo. Door met deze onderdelen te starten is meteen helder of de studenten het juiste niveau hebben.” In het premastertraject dat daar op volgt wordt gefocust op de inhoudelijke kennis.

Aan de faculteit Sociale Wetenschappen studeren dit jaar 359 premasterstudenten, vertelt Wubbels. Met 181 studenten is de premaster Orthopedagogiek het populairst. De premaster Onderwijskundig Ontwerp en Advisering is ook in trek met 100 studenten dit jaar.

Bij de opleiding Sociale Geografie lopen dit jaar circa 50 studenten uit het hbo rond die een premaster doen. Het programma duurt hier ook een vol jaar voor de meesten. Er zijn nog geen plannen om de premaster in te korten, vertelt studieadviseur Jos Bierbooms.

Wel wordt in samenwerking met het Bredase opleidingsinstituut NHTV geëxperimenteerd met het laten “indalen” van premastercursussen in de hbo-bachelor. Dat betekent dat NHTV-studenten in hun vrije keuzeruimte al vakken volgen bij sociale geografie, zodat de uiteindelijke premaster minder lang duurt.

Buiten Sociale Wetenschappen is het aantal premasterstudenten minder groot. Bovendien is de instroom uit het hbo erg versnipperd. “Gemiddeld gaat het bij Geesteswetenschappen om een paar hbo-instromers per masteropleiding per jaar", zegt vice-decaan Bert van den Brink. "Omdat het om zulke kleine aantallen per opleiding gaat, leveren we maatwerk op basis van competenties van de hbo-student. De ene student moet 3 cursussen inhalen, de ander 6." Geesteswetenschappen heeft dan ook geen plannen om de premasterstructuur te veranderen. 

Bij de faculteit Bètawetenschappen bestaan de huidige premasterprogramma's uit 30 studiepunten, en hoeven de programma's niet te worden ingekort. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail