Raadslid komt met emotioneel statement

Pro-Palestijnse demonstranten verstoren vergadering U-raad

Demonstratie
Protest voor de raadszaal, foto DUB

De vergadering van de Utrechtse Universiteitsraad werd maandag enige tijd onderbroken door luidruchtige pro-Palestijnse activisten voor het Bestuursgebouw. Daarbij werden spandoeken voor de ramen van de vergaderzaal gehouden. De demonstranten riepen het UU-bestuur op zijn neutrale houding tegenover het conflict in het Midden-Oosten los te laten.

Het is niet voor het eerst dat pro-Palestijnse demonstranten van zich laten horen. De afgelopen weken vonden er verschillende acties plaats. Collegevoorzitter Anton Pijpers reageerde aan het begin van de vergadering op de kritische geluiden die het UU-bestuur van verschillende kanten bereiken. 

Hij zei dat de opstelling van het Utrechtse universiteitsbestuur sinds oktober niet is gewijzigd. Het UU-bestuur maakt zich zorgen over het geweld en het leed in het Midden-Oosten en wil zich inspannen voor een goede dialoog binnen de organisatie over de gebeurtenissen. Tegelijkertijd is de UU niet van plan om stelling te nemen. “Dat is niet onze rol als UU. Wij zijn een universiteit, geen politiek instituut”, staat te lezen in een bericht op de UU-site

Voor studentraadslid Saban Caliskan volstaat dit niet, zo zei hij in een statement aan het einde van de vergadering. Hij benadrukte dat hij niets te maken had met de demonstratie buiten, maar ook hij “kon zich niet langer inhouden over wat er in Israël gebeurt”. “Langer stil zijn, zou betekenen dat ik mijn normen en waarden weggooi en kolonialisme steun.”

Caliskan stelde dat de UU een “dubbele standaard” hanteert. Hij verwees daarbij naar de eerdere universitaire veroordeling van de Russische inval in Oekraïne. “Vaak hoor ik dat de Universiteit Utrecht trots is en zichzelf ziet als een koploper in verandering. Misschien is het nu tijd om dit ook daadwerkelijk te bewijzen.”

Enkele raadsleden toonden vervolgens hun instemming met het bewogen statement van Caliskan. Het UU-bestuur dankte het raadslid, maar verwees daarna naar de beleidslijn zoals die eerder in de vergadering was verwoord.

Tags: israel | palestina

Advertentie