Opleidingen als psychologie worstelen al enige tijd met de numerus fixus. Het werkt goed als middel om de instroom te beperken, maar het kan potentiële studenten ook afschrikken.

Psychologie laat de numerus fixus los

Body: 

De bacheloropleiding Psychologie stopt met de numerus fixus. Vanaf volgend jaar worden alle inschrijvers toegelaten.

De bacheloropleiding Psychologie stopt met de numerus fixus. Vanaf volgend jaar worden alle inschrijvers toegelaten.

Psychologie biedt nu plaats aan maximaal 500 eerstejaarsstudenten. Bij overinschrijving selecteert de opleiding onder meer op basis van de resultaten van een ingangstoets wie er wel en wie er niet wordt toegelaten.

Volgend jaar verandert de toelatingsprocedure. Dan wordt iedereen met de juiste vooropleiding toegelaten. Een besluit dat mogelijk leidt tot een duidelijke toename aan eerstejaars.

De opleiding psychologie kampt al enige tijd met teruglopende belangstelling, licht vice-decaan Susan te Pas toe. “We halen ons maximum al twee jaar niet. Dit jaar hebben we 460 eerstejaars, vorig jaar 480. We weten niet precies waarom, andere universiteiten zien de aantallen ook teruglopen. Daardoor is het de vraag of een numerus fixus nog zinvol is.”

Opleidingen als rechten, farmacie en psychologie worstelen al jaren met de numerus fixus. Het werkt goed als middel om de instroom te beperken, maar het kan potentiële studenten ook afschrikken, zeker als opleidingen elders in het land de fixus afschaffen. Dan treedt er een waterbedeffect op: de stroom studiekiezers schuift op naar steden zonder numerus fixus.

Zoiets is nu ook aan de hand met psychologie. Onlangs besloten de psychologieopleidingen van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Tilburg te stoppen met de numerus fixus. Uit vrees voor te sterk teruglopende studentenaantallen heeft Utrecht daarom ook de fixus overboord gegooid.

Of er door het verdwijnen van de fixus inderdaad meer studenten komen is onzeker. Het bestuur van de faculteit Sociale Wetenschappen houdt in het uiterste geval rekening met een forse groei, tot misschien wel 650 eerstejaars. Middelbare scholieren worden volgend studiejaar immers gegarandeerd toegelaten in Utrecht, en zullen mogelijk psychologieopleidingen met een fixus (o.a. Rotterdam en Leiden) links laten liggen.

“Vervelend”, noemt Te Pas de gang van zaken. “We willen helemaal niet meer of minder studenten. We vinden het prima om er tussen de 450 en 500 te hebben. Daar is onze organisatie op berekend.”

Na lang wikken en wegen viel de keuze uiteindelijk op het loslaten van de fixus, en dus op misschien méér studenten. Te Pas: “Minder studenten wilden we écht niet. We hebben net allemaal nieuwe universitaire docenten aangenomen en we willen dat er voldoende geld blijft om die te behouden.”

Zorg is wel of er voldoende personeel is om een eventuele hausse aan eerstejaars op te vangen. Te Pas: “We hebben net de groepsgrootte in werkcolleges teruggebracht van 24 naar 18. Dat willen we in stand houden. Als het nodig is nemen we extra personeel aan.”

Ander kopzorg is de omvang van hoorcollegezalen. “In onze grootste zaal passen 540 studenten. We hopen dus echt dat het er niet meer worden dan dat”, aldus Te Pas. 

Psychologie in Utrecht heeft ruim tien jaar een numerus fixus gehad. Door de grote populariteit van de studie besloten vier universiteiten, waaronder de Universiteit Utrecht, in 2005 een maximum in te stellen. Andere universiteiten volgden in de jaren daarna en in 2011 werd een landelijke fixus ingevoerd: alle universiteiten besloten een maximum aantal eerstejaars toe te laten.

Facebook Twitter Whatsapp Mail