PvdA stemde vaker met oppositie mee dan VVD

In de Tweede Kamer kregen honderden moties en amendementen dankzij de PvdA een meerderheid terwijl coalitiepartij VVD tegen stemde. Omgekeerd gebeurde dat veel minder vaak.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over hoger onderwijs. De PvdA hielp een amendement van D66 aan een meerderheid, terwijl coalitiepartij VVD ertegen was. Op haar beurt kreeg de VVD de Tweede Kamer achter een amendement waar de PvdA tegen stemde.

Het aangenomen D66-amendement heeft behoorlijk veel invloed. Daarin staat namelijk dat bestuurders van universiteiten en hogescholen pas een opleiding in het buitenland mogen starten als hun medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Dus plannen voor filialen van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland moeten eerst worden goedgekeurd door studenten en medewerkers.

Wie geschikt als promotor?
Het VVD-amendement lag minder gevoelig. De liberalen vinden het prima dat hoogleraren binnenkort hun monopolie op het uitreiken van de doctorstitel verliezen, maar ze willen graag voorkomen dat jan en alleman promotor kan worden. Zullen we afspreken dat een promotor ten minste zelf een proefschrift moet hebben geschreven? Het zal in de praktijk niet veel veranderen, maar toch stemde de PvdA ertegen: universiteiten zouden zelf wel kunnen inschatten wie geschikt is als promotor.

De twee regeringspartijen steunen elkaar dus niet altijd en zoeken ook meerderheden buiten de coalitie om. Maar hoe vaak? Op de website van de Tweede Kamer zijn de stemmingsuitslagen helaas niet eenvoudig te doorzoeken.

Een deel van het antwoord is te vinden op een mooie website van de Universiteit van Amsterdam en De Correspondent: watstemthetparlement.nl. Daar kan iedereen grasduinen in de stemmingsuitslagen van de Tweede Kamer tot 14 juni 2016.

Vijf keer zoveel
In de regeerperiode van Rutte II zijn er tot die dag 283 moties en amendementen in stemming gebracht die de VVD zonder de PvdA aan een meerderheid hielp. Er zijn ruim vijf keer zoveel moties en amendementen (1.484) ingediend waar de VVD tegen stemde en die toch zijn aangenomen met steun van de PvdA.

Dus de PvdA zoekt vaker meerderheden buiten de VVD om dan andersom. Het is bepaald geen uitzondering. Voor de volledigheid: zo’n zevenduizend keer stemden de regeringspartijen eensluidend.

In debatten over het hoger onderwijs en onderzoek doen de partijen hetzelfde. Slechts drie keer steunde de VVD tot juni 2016 een motie of amendement waar coalitiegenoot PvdA tegen was. Dan ging het bijvoorbeeld om de schade aan het Maagdenhuis na de bezetting, die de VVD wilde verhalen op de actievoerders.

Bijvoorbeeld…
Maar de PvdA heeft wel 23 keer een motie of amendement gesteund waar de VVD tegen was en bijna altijd leverde dat een meerderheid op. Het ging bijvoorbeeld over het verlagen van het collegegeld voor schakelstudenten en de rechten van opleidingscommissies, maar ook over de rol van de geesteswetenschappen in de Nationale Wetenschapsagenda.

Ook in het afgelopen najaar kwam het voor dat de regeringspartijen elkaar niet steunden. Neem de boete voor een verlopen ov-studentenkaart. Van D66 en PvdA mag je alleen een boete krijgen als je de kaart ook werkelijk gebruikt (VVD tegen) en van CDA en VVD mag de boete na enkele maanden hoger zijn dan nu (PvdA tegen).

Tweede studies goedkoper
De sociaaldemocraten willen ook dat tweede studies weer goedkoper worden. Daarover hadden ze een voorzichtige motie ingediend samen met de SP (“verzoekt de regering te onderzoeken…”). De liberalen zien er niets in, maar desalniettemin is de motie aangenomen.

Het zou interessant zijn om te weten of VVD en PvdA met de verkiezingen in aantocht vaker tegengesteld stemden. Maar daarvoor moeten we wachten tot watstemthetparlement.nl weer is bijgewerkt.

Advertentie