PvdA tegen torenhoog collegegeld tweede studie

Body: 

De PvdA wil een einde maken aan de torenhoge collegegelden die sommige universiteiten en hogescholen rekenen voor tweede studies. Kamerlid Mohammed Mohandis vindt dat de instellingen te veel vrijheid hebben.

Het is ridicuul en exorbitant dat instellingen meer dan 10.000 euro collegegeld vragen aan studenten die een tweede masteropleiding willen volgen, vindt Mohandis. Zeker als het om een relatief goedkope studie als rechten gaat.

De PvdA wil een einde maken aan de torenhoge collegegelden die sommige universiteiten en hogescholen rekenen voor tweede studies. Kamerlid Mohammed Mohandis vindt dat de instellingen te veel vrijheid hebben.

Het is ridicuul en exorbitant dat instellingen meer dan 10.000 euro collegegeld vragen aan studenten die een tweede masteropleiding willen volgen, vindt Mohandis. Zeker als het om een relatief goedkope studie als rechten gaat.

Sinds september 2010 betaalt de overheid niet langer voor studenten die na hun eerste bachelor- of masteropleiding een tweede willen volgen. Zij moeten het hoge ‘instellingscollegegeld’ betalen. Alleen voor zorg- en onderwijsopleidingen is een uitzondering gemaakt. Die mogen studenten tegen het gewone tarief volgen, als hun eerste opleiding tenminste geen zorg- of onderwijsopleiding was. 

“Ik betwijfel of instellingen de werkelijke kostprijs van een studiejaar doorberekenen aan studenten”, aldus Mohandis op de website van de PvdA. “Instellingen maken mogelijk ook winst met dit soort tarieven, terwijl dit niet de bedoeling is.”

Studenten hebben volgens hem het recht om te weten welke kosten ze moeten betalen voor een tweede opleiding. Maar de instellingen willen hun tarieven niet nader onderbouwen. “Te veel instellingen geven hierover nauwelijks of geen informatie. Ik pleit er dan ook voor deze kosten transparanter te maken.”

Telefonisch wijst Mohandis op de rechtszaak van de stichting Collectieve Actie Universiteiten, waarin de rechter vorige week uitspraak deed. “Ik zeg niets over de zaak zelf, want die loopt nog. Maar de komende tijd is een van mijn doelstellingen om dat instellingscollegegeld terug te brengen tot de reële kosten.”

Hij vindt gehoor bij zijn collega Pieter Duisenberg van de VVD. “Ik begrijp de oproep van Mohammed Mohandis goed, want de instellingscollegegelden zijn vaak hoog bij een tweede studie.”

Maar Duisenberg ziet vooralsnog meer in goede studievoorlichting. “Instellingen mogen zelf binnen wettelijke grenzen hun instellingscollegegeld bepalen, maar studenten hebben recht op transparantie. Dan kunnen ze goed geïnformeerd een keuze maken, voor de studie en voor de instelling.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail