Hoogleraar zou zich schuldig hebben gemaakt aan intimidatie

PvdA-voorzitter Sent kreeg ‘gebiedsverbod’ voor haar faculteit

Logo Radboud Universiteit / Berchmaniumgebouw

De hoogleraar kreeg het gebiedsverbod in oktober 2022, schrijft dagblad De Gelderlander vandaag. Er zou een conflict zijn ontstaan over plannen voor vernieuwing van de masteropleiding, waarbij Sent de spil van de problemen was.

De Gelderlander bericht over intimideren, traineren, roddelen en zwartmaken. Sommige medewerkers waren bang voor haar. Anderen zouden weigeren naar een overleg te komen als Sent ook aanwezig was. 

In het najaar van 2021 wordt er onderzoek gedaan naar de problemen. De uitkomst is geheim, maar volgens degenen die de verslaggevers van De Gelderlander spreken lag de schuld bij Sent. In die maanden werd ze ook voorzitter van de PvdA. Ze was toen tien jaar lid van de Eerste Kamer.

Geen klacht
Inmiddels werkt Sent als hoogleraar aan de Radboud Honours Academy, en niet meer aan de faculteit managementwetenschappen. Sent zegt tegen de krant dat haar werk als PvdA-voorzitter nu eenmaal moeilijk met een fulltime-aanstelling als hoogleraar te combineren viel en dat ze daarom, in overleg met de universiteit, aan de honours academy is gaan werken.

Ook onderstreept ze dat er nooit een klacht tegen haar is ingediend. Zelf heeft ze wel geklaagd over de toenmalige faculteitsdecaan, maar volgens deze decaan is ze op alle punten in het ongelijk gesteld.

Sent erkent dat er een “gespannen werksituatie” was. “Zoiets heeft impact op het team. En ook ik heb die situatie als buitengewoon onprettig ervaren.” Over het gebiedsverbod zegt ze niets, maar wel zou ze bijeenkomsten als oraties bijwonen, promovendi binnen de afdeling begeleiden en onderzoek doen met collega’s.

Meer nieuws
Overigens is deze Nijmeegse faculteit vaker in het nieuws, bijvoorbeeld door financiële problemen: de managementdeskundigen hebben een miljoenentekort laten ontstaan. Verder zouden er slepende conflicten spelen en is er volgens de vakbonden sprake van discriminatie en intimidatie.

Advertentie