PvdA wil bedrijfsbeurzen voor techniekstudenten

De PvdA hoopt dat bedrijven gaan meebetalen aan betere techniekopleidingen en beurzen voor studenten. Werkgevers willen daar best over praten, maar houden een slag om de arm. 

Als de PvdA in de regering komt, wil zij een ‘techniekpact’ sluiten met bedrijfsleven en onderwijs.  Dit zou opleidingen in mbo, hbo en wo beter en populairder moeten maken. “Er is een groot tekort aan technisch geschoolde mensen”, zegt PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem.

Als het bedrijfsleven bereid is een financiële bijdrage aan techniekopleidingen te leveren, zal de overheid ook extra investeren, zegt een woordvoerder van de PvdA. Om hoeveel geld het gaat, hangt volgens hem af van de bedrijven.

Naast een gezamenlijk beurzenstelsel willen de sociaaldemocraten een techniekfonds opzetten waaruit dure apparatuur voor de opleidingen betaald kan worden. Ook zouden er betere afspraken moeten komen over stageplaatsen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW staat welwillend tegenover het idee. “Wie kan dit niet willen”, aldus onderwijssecretaris Gertrud van Erp. Maar de werkgevers stellen alvast voorwaarden: “De overheid moet inspanningen met een fiscale tegemoetkoming compenseren. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf zal dit een enorme investering zijn en zij hebben geen geldboom in de tuin.”

Bovendien bestaat er al een ‘masterplan bèta en techniek’, waarin bedrijven en overheid in het kader van het topsectorenbeleid samenwerken. “De vraag is dus of de PvdA met dit techniekpact wel zo hoog moet inzetten”, zegt Van Erp.

Helemaal nieuw is het plan om bedrijven bij te laten dragen aan studies niet. “Bij sommige partijen komt het inzicht wat later”, reageert Anne-Wil Lucas van de VVD. Zij opperde eind 2010 het idee van gesponsorde studiebeurzen.

De Universiteit Utrecht kent nu al een master notarieel recht waar grote notariskantoren aan meebetalen en ook de TU Eindhoven heeft een beurzenprogramma samen met bedrijven als ASML en Philips.

Het PvdA-idee komt na kritiek op een eerder plan om alle techniekstudies gratis te maken. Afgelopen zomer besloten de leden dit onderdeel uit het verkiezingsprogramma van de PvdA  te halen, omdat een gratis opleiding studenten met een slechte motivatie zou aantrekken.

Tags: pvda | bètastudie

Advertentie