PvdA zoekt verhalen over extreem collegegeld

Body: 

Wie extreem veel collegegeld betaalt voor een tweede studie, kan klagen bij Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis van de PvdA. Hij opent de aanval op de torenhoge tarieven.

Wie extreem veel collegegeld betaalt voor een tweede studie, kan klagen bij Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis van de PvdA. Hij opent de aanval op de torenhoge tarieven.

Het is ridicuul en exorbitant dat instellingen meer dan 10.000 euro collegegeld vragen aan studenten die een tweede masteropleiding willen volgen, liet Mohandis vorige maand weten. Vooral voor goedkope opleidingen als rechten vond hij dit vreemd.

Nu gaat hij ermee aan de slag. Hij wil de verhalen van studenten horen en roept hen op om hem te mailen. Zijn e-mailadres zette hij in een twitterbericht: m.mohandis@tweedekamer.nl.

Vraagt jouw opleiding een extreem hoog collegegeld voor je tweede studie? Mail ons: m.mohandis@tweedekamer.nl #PvdAombudsteam #tweedestudie

Mon Feb 04 12:24:05 +0000 2013 from Echofon

PvdA Ombudswerk

@PvdAOmbudsteam

PvdA Ombudswerk

Sinds september 2010 betaalt de overheid niet langer voor studenten die een tweede studie willen volgen na hun eerste bachelor- of masteropleiding. Deze studenten moeten het hoge ‘instellingscollegegeld’ betalen, dat ook voor relatief goedkope studies als rechten flink kan oplopen.

Alleen voor zorg- en onderwijsopleidingen is een uitzondering gemaakt. Die mogen studenten tegen het gewone tarief volgen, als hun eerste opleiding tenminste geen zorg- of onderwijsopleiding was.

Vroeger konden studenten eindeloos studeren tegen hetzelfde tarief, al kregen ze na verloop van tijd geen studiefinanciering meer. Toenmalig minister Ronald Plasterk van de PvdA vond dat te duur. Hij zorgde ervoor dat iedereen nog maar één bachelor en één master bekostigd krijgt.

Facebook Twitter Whatsapp Mail